УКРАЇНСЬКА ЛЕГКО!


Продовжуємо рубрику, що знайомить з виданнями фонду Сумської ОУНБ з вивчення та удосконалення української мови.

Культура мовлення і культура поведінки становлять частини одного цілого і виявляються через стандартні формули етикету.

Мовний етикет – сукупність словесних форм ввічливості, прийнятих у певному колі людей, у певному суспільстві, у певній країні.

Він полягає в умінні уважно слухати співрозмовників, тактовно долучатися до розмови, чітко висловлюватися, розмовляти толерантно тощо.

Мовленнєвий етикет відображає національний характер українця, його ментальність – склад розуму, самобутній спосіб мислення й світосприйняття. Знання його властивостей – невід'ємна умова оволодіння мовою.

Культивуючи повагу до особистості, її духовного світу й інтересів, сповідуючи свободу думки, віри і слова, повертаємо традиційний український національний етикет, оновлюючи його відповідно до сучасного життя.

Коментарі