середа, 6 грудня 2017 р.

Нові надходження у листопаді

Горак Р. Бажав я для скованих волі ... : біографія Івана Франка / Р. Горак. – Львів : Апріорі, 2015. – 320 с.
Примірники: всього:2 – АДЮ(1), АБ(1)
Життєвий шлях Івана Франка.

Грецька епіграма / пер. А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2017. – 240 с.
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Перше українське видання грецької епіграми. Пропонується найвідоміші і найцікавіші зразки жанру різних епох.

Лемко І. Легенди старого Львова / І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2015. – 176 с. : іл.
Примірники: всього:2 –АБ(1), ЧЗЮ(1)
В книзі зібрані найцікавіші львівські легенди, перекази, бувальщини.

Львів давній : [Францішек Яворський, Адам Краєвський, Александер Чоловський про історію Львова] / пер. з пол. І. Лемко. – Львів : Апріорі, 2017. –256 с. : іл.
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Представлено переклади трьох найцікавіших фрагментів книжкової серії початку ХХ ст. про історію Львова.

Николишин Ю. І. Віч-на-віч зі Львовом / Ю. І. Николишин. – Львів : Апріорі, 2017. – 184 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Оповідь про вулиці й будівлі, про церкви і пам’ятники, про архітектуру та історію міста Львова.

Николишин Ю. Львів. Місто, що надихає / Ю. Николишин. – Львів : Апріорі, 2016. –136 с. : іл.
Примірники: всього:2 – ВМ(1), АБ(1)
Оповідь про вулиці й будівлі, про церкви й пам’ятники, про архітектуру та історію міста Львова.

Радевич-Винницький Я. Неукраїнці, яким вдячна Україна / Я. Радевич-Винницький. – Львів : Апріорі, 2015. – 536 с.
Примірники: всього:4 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1), ВМ(1)
Вміщено нариси про людей різного етнічного походження, які жили в різні історичні епохи, в різних краях, але словом чи ділом прислужилися Україні.

Санд Ж. Про літературу та мистецтво / Ж. Санд. – Львів : Апріорі, 2016. – 264 с. : іл.
Примірники: всього:2 – ВМ(1), АБ(1)
Книга є значною пам’яткою європейської естетичної думки ХIХ ст. і буде цікавою для усіх шанувальників історії культури цього століття.

Сверстюк Є. Блудні сини України / Є. Сверстюк. – Вид. друге, допов.. – Львів : Апріорі, 2015. – 512 с.
Примірники: всього:1 - АДЮ(1)
Подана збірка критичних статей і виступів автора, що досі стояв у списку заборонених.

Сенека Л. А. Діалоги / Л. А. Сенека; Пер. А. Содомора. – Львів : Апріорі, 2016. – 320 с.
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Вперше перекладені українською мовою, філософські "Діалоги" видатного римського мислителя Сенеки.

Хоткевич Г. Вокальні твори / Г. Хоткевич. – Львів : Апріорі, 2017. – 104 с.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)

Цапок С. О. Поліетнічна експозиція світу у фокусі сучасних демовідтворювальних та міграційних процесів : монографія / С. О. Цапок. – Львів : Апріорі, 2017. –576 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Вивчаеться новітня етнодемографічна експозиція у світі, що є складним і суперечливим феноменом дійсності.

Чулак М. Бісерні прикраси Карпатського краю / М. Чулак. – Львів : Апріорі, 2015. – 168 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Досліджено походження та розвиток художніх виробів з бісеру на Прикарпатті.

Чумарна М. Королівство мови / М. Чумарна. – Львів : Література та мистецтво, 2017. – 120 с.
Примірники: всього:2 – АБ(1), ВЗОФ(1)
Книга адресована шанувальникам рідного слова дошкільного, шкільного і зовсім дорослого віку.

Шмагало Р. Т. Енциклопедія художнього металу . Т. 2: Художній метал України ХХ – поч. ХХІ ст. / Р. Т. Шмагало. – Львів : Апріорі, 2015. – 420 с. : 1780 іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Подаються типологічні ланки, мистецтвознавчі експертні оцінки галузей ковальства, ювелірства, художнього лиття, емалі та зброярства України.пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.

Нові надходження у жовтні

Агрогрунтознавство : навч. посіб. / В. І. Лопушняк, В. Б. Данилюк, О. В. Гаськевич, Н. І. Лагуш. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т., 2016. – 212 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості грунтів

Баймуратов М. О. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування України у локальній системі зовнішньоекономічної діяльності : монографія / М. О. Баймуратов, Є. О. Васильєв; ред. Ю. О. Волошин, Б. Я. Кофман. – Одеса : Фенікс, 2017. – 216 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджуються ролі територіальної громади і органів місцевого самоврядування України у створенні локальної системи зовнішньоекономічної діяльності.

Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Барановська. – Київ : НАУ, 2015. – 240 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки та навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації у руслі європейської та світової освітньої інтеграції.

Владимиров В. М. Вступ до журналістики : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Київ : НАУ, 2015. – 284 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник має на меті дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії.

Гічан і. С. Політична психологія : навч. посіб. / І. С. Гічан, К. І. Гічан, Я. І. Ардашова. – Київ : НАУ, 2015. – 252 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено питання існування людини в політиці й політики в людині.

Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : монографія / М. В. Грушко. – Одеса : Фенікс, 2016. – 284 с. – (Міжнародне право)
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Здійснено аналіз міжнародно-правового режиму військовополонених та досліджено його розвиток та специфіку.

Зінько І. З. Зовнішня політика країн Північної Європи : навч. посіб. / І. З. Зінько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено зовнішню політику країн Північної Європи – успішного у суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку субрегіону.

Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Вовсуновський. – Київ : НАУ, 2015. – 232 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами.


Здрок В. В. Основи економетричних досліджень : навч. посіб. / В. В. Здрок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику подано короткі теоретичні відомості до кожного розділу дисципліни, наведено методичні рекомендації щодо застосування економетричних досліджень для вивчення конкретних соціально-економічних систем.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція : теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 412 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Представлено поняттєвий апарат сучасних міграційних процесів та висвітлено його складові.

Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі : теорія і практика : монографія / К. В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу.

Сучасні проблеми міжнародного права : liber Amicorum до 60-річчя професора М. В. Буроменського / ред. В. Репецький, В. Гутник. – Львів – Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Монографія присвячена відомому українському юристу М. В. Буроменському, судді Європейського суду. Вона продовжує серію наукових праць на честь провідних вітчизняних юристів-міжнародників.

Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / М. Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У підручнику висвітлено концептуальні підходи до освіти людей з особливими потребами, особливу увагу приділено сучасному стану розвитку інклюзивної освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки як країні, де започаткована й активно розвивається інклюзивна форма навчання.


середа, 23 серпня 2017 р.

Нові надходження у серпні

Войналович О. В. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 398с.
Примірники: всього: 1 – ВДЕТН(1)
У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах – задачі, документальне забезпечення, навчання з правоохоронних питань, контроль безпеки праці.

Войналович О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч./ О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – Київ : "Центр учбової літератури", 2016. – 630 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах.

Етика ділового спілкування : навч. посіб./ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 344 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч./ М. І. Зверяков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 520 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб./ Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 274 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
У посібнику розглядаються вагомі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Історія світової культури : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник відкриває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства. Матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичного періоду до складних суперечливих процесів культури ХХ століття.

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб./ П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 136 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику проаналізовано методичні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, дипломної та інших типів студентських робіт.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підруч./ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 244 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму.

Мова як система : навч. посіб./ В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с.
Примірники: всього: 3 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1)
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник/ Д. В. Неліпа. – 2-ге вид. перероб. та доповн. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 376 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження та припинення повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

Основи філософії : навч. посіб./ Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 412 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник включає три модулі. Перший модуль - "Історичні типи філософії", другий модуль – "Основні проблеми філософії", третій модуль – "Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення". До кожної теми курсу запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань, тематика рефератів та доповідей.

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб./ І. М. Плотницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 256 с.
Примірники: всього: 2 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Сирохман І. В. Асортимент і якість кондитерських виробів / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 636 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів.

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Видавничий дім "Професіонал", "Центр учбової літератури", 2017. – 304 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.

«Життєстверджуючі книги, або книги, що змінюють життя»

  У цій рубриці будуть анонсуватись книги, які на наш погляд, несуть позитивний та життєстверджуючий меседж. Адже подібна тематика завжди ...