Нові надходження у серпні

Войналович О. В. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 398с.
Примірники: всього: 1 – ВДЕТН(1)
У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах – задачі, документальне забезпечення, навчання з правоохоронних питань, контроль безпеки праці.

Войналович О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч./ О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – Київ : "Центр учбової літератури", 2016. – 630 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах.

Етика ділового спілкування : навч. посіб./ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 344 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч./ М. І. Зверяков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 520 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб./ Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 274 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
У посібнику розглядаються вагомі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Історія світової культури : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник відкриває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства. Матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичного періоду до складних суперечливих процесів культури ХХ століття.

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб./ П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 136 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику проаналізовано методичні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, дипломної та інших типів студентських робіт.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підруч./ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 244 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму.

Мова як система : навч. посіб./ В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с.
Примірники: всього: 3 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1)
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник/ Д. В. Неліпа. – 2-ге вид. перероб. та доповн. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 376 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження та припинення повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

Основи філософії : навч. посіб./ Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 412 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник включає три модулі. Перший модуль - "Історичні типи філософії", другий модуль – "Основні проблеми філософії", третій модуль – "Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення". До кожної теми курсу запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань, тематика рефератів та доповідей.

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб./ І. М. Плотницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 256 с.
Примірники: всього: 2 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Сирохман І. В. Асортимент і якість кондитерських виробів / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 636 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів.

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Видавничий дім "Професіонал", "Центр учбової літератури", 2017. – 304 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.

Коментарі

  1. я абрам александр бізнесмен, який зміг оживити свій вмираючий лісозаготівельний бізнес за допомогою посланого богом кредитора, відомого як Бенджамін Лі, консультант з позики. Я проживаю в Єкатеринбурзі Єкатеринбург. ну ви намагаєтеся розпочати бізнес, розрахуватися з боргом, розширити існуючий, потрібні гроші для придбання поставок. у вас були проблеми, намагаючись забезпечити хорошу кредитну установку, я хочу, щоб ви знали, що містер Бенджамін проведе вас до кінця. це правильне місце для вас, щоб вирішити всі ваші фінансові проблеми, тому що я живий свідчення, і я не можу просто тримати це в собі, коли інші шукають спосіб бути фінансово піднятим .. позикодавець, використовуючи деталі, зазначені для того, щоб бути учасником цієї чудової електронної пошти: 247officedept@gmail.com або whatsapp / text + 1-989-394-3740.

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар