пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.

Нові надходження у жовтні

Агрогрунтознавство : навч. посіб. / В. І. Лопушняк, В. Б. Данилюк, О. В. Гаськевич, Н. І. Лагуш. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т., 2016. – 212 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості грунтів

Баймуратов М. О. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування України у локальній системі зовнішньоекономічної діяльності : монографія / М. О. Баймуратов, Є. О. Васильєв; ред. Ю. О. Волошин, Б. Я. Кофман. – Одеса : Фенікс, 2017. – 216 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджуються ролі територіальної громади і органів місцевого самоврядування України у створенні локальної системи зовнішньоекономічної діяльності.

Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Барановська. – Київ : НАУ, 2015. – 240 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки та навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації у руслі європейської та світової освітньої інтеграції.

Владимиров В. М. Вступ до журналістики : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Київ : НАУ, 2015. – 284 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник має на меті дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії.

Гічан і. С. Політична психологія : навч. посіб. / І. С. Гічан, К. І. Гічан, Я. І. Ардашова. – Київ : НАУ, 2015. – 252 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено питання існування людини в політиці й політики в людині.

Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : монографія / М. В. Грушко. – Одеса : Фенікс, 2016. – 284 с. – (Міжнародне право)
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Здійснено аналіз міжнародно-правового режиму військовополонених та досліджено його розвиток та специфіку.

Зінько І. З. Зовнішня політика країн Північної Європи : навч. посіб. / І. З. Зінько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено зовнішню політику країн Північної Європи – успішного у суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку субрегіону.

Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Вовсуновський. – Київ : НАУ, 2015. – 232 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами.


Здрок В. В. Основи економетричних досліджень : навч. посіб. / В. В. Здрок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику подано короткі теоретичні відомості до кожного розділу дисципліни, наведено методичні рекомендації щодо застосування економетричних досліджень для вивчення конкретних соціально-економічних систем.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція : теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 412 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Представлено поняттєвий апарат сучасних міграційних процесів та висвітлено його складові.

Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі : теорія і практика : монографія / К. В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу.

Сучасні проблеми міжнародного права : liber Amicorum до 60-річчя професора М. В. Буроменського / ред. В. Репецький, В. Гутник. – Львів – Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Монографія присвячена відомому українському юристу М. В. Буроменському, судді Європейського суду. Вона продовжує серію наукових праць на честь провідних вітчизняних юристів-міжнародників.

Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / М. Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У підручнику висвітлено концептуальні підходи до освіти людей з особливими потребами, особливу увагу приділено сучасному стану розвитку інклюзивної освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки як країні, де започаткована й активно розвивається інклюзивна форма навчання.


Немає коментарів:

Дописати коментар

ПОСПІШАЙ ПРОЧИТАТИ!

Відділ абонементу запрошує на знайомство з книжковими новинками від Українського інституту книги! Основна мета книжки «Як виховати читача» —...