Спілкуємося правильно

 

У фокусі: педагогічна етика спілкування з батьками


          Останні роки в освітньому просторі України все частіше постає питання етики фахівців із батьками дітей із особливими потребами. Це питання є найактуальнішим у сучасних змінах реформування системи освіти. Фахівці не завжди можуть зрозуміти гостроту потреби в підтримці батьків дітей з особливими освітніми потребами і прийняти таких дітей у соціум.

Усі, хто працює з дітьми ООП, знають наскільки є важливою участь батьків у виховному та навчальному процесі. Батьки мають стати частиною шкільної команди.

До уваги фахівців та батьків дітей з ООН Сумська ОУНБ пропонує:

статтю Діни Багач, учителя-логопеда

ДНЗ №24 «Калинка» м. Сміла, Черкаська обл.

Багач Д. Спілкуємося правильно. Педагогічна етика спілкування з батьками / Д. Багач // Дефектолог. – 2020. – № 11-12. – С. 6-13.

У статті Діни Багач висвітлюється алгоритм успішної співпраці фахівців і батьків дітей з особливими освітніми потребами, бар’єри у спілкуванні та шляхи їх подолання, поради щодо педагогічної етики спілкування й толерантного ставлення один до одного.Авторка надає огляд різних варіантів взаємодії батьків і фахівців. Пропонує фахівцям зрозуміти, як саме спілкуватися з батьками дитини з особливостями розвитку, адже саме батьки відіграють основну роль у вихованні своїх дітей та впливають на рівень сформованості навчально-пізнавальної мотивації. Спеціаліст дає рекомендації щодо питання уникнення проблем і помилок в процесі взаємодії, які ускладняють встановлення партнерських взаємовідносин між родиною і школою, котрі як партнери мають спільну мету – допомогти дитині соціалізуватися в освітньому середовищі.

Фахівці далеко не завжди дотримуються етичних норм під час спілкування з батьками, які звернулися до них по допомогу. Спеціаліст повинен розуміти, чого хочуть і чого потребують самі члени сім’ї та приймати те, що називається соціально-системним підходом. Педагогічний такт – найактуальніша професійна потреба педагога.

У статті пропонується інфографіка правил спілкування з батьками.

Логопед акцентує увагу на важливості толерантного ставлення один до одного, а також на характері спілкування педагога з батьками,  обумовлений такими особистими його  якостями:

         психолого-педагогічною підготовкою;

         комунікативною культурою;

         психологічною готовністю до спілкування. 

 

У статті розглянуті негативні чинники впливу на організацію ефективної взаємодії із сім’ями дітей ООП:

         надмірна вимогливість до батьків;

         навіювання батькам негативного образу дитини;

         невпевненість педагога у своїй правоті;

         невміння поглянути на ситуацію з позиції батьків.

 

Критична налаштованість педагога, небажання шукати індивідуальний підхід до сім’ї спричиняють до виникнення складних ситуацій під час спілкування з батьками, що не може не сказатися на особистісному розвиту дитини.

Авторка підкреслює, щоб стати фахівцем , необхідно успішно пройти відповідну програму освіти і практики. А щоб робота фахівця була ефективною, він повинен навчитися ставити себе на місце батьків, проявляти небайдуже ставлення, володіти здатністю співпереживати, ураховувати бачення батьків щодо розвитку дитини та обов’язково використовувати в роботі етику спілкування.

          Звертайтеся при потребі до газети «Дефектолог»! Ви знайдете відповіді на давно хвилюючі вас питання, а також поради і цінні рекомендації.

Використані джерела:

Багач Д. Спілкуємося правильно. Педагогічна етика спілкування з батьками / Д. Багач // Дефектолог. – 2020. – № 11-12. – С. 6-13.

 

Катерина Близнякова, бібліотекарка Сумської ОУНБ

 

Коментарі