четвер, 10 червня 2021 р.

Розвиток індустрії гостинності в Україні

Настало довгоочікуване літо – пора відпусток, захоплюючих мандрівок, неповторних і незабутніх вражень. А ще – це гаряча пора для працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу. Адже готельна індустрія на сьогодні – це найбільш затребуваний та динамічний сектор економіки України, здатний приносити реальний прибуток.

Завдяки своєму вигідному розташуванню та клімату, Україна має чудові можливості стати одним із найбільших туристичних центрів Європи.

До березня 2020 року спостерігався швидкий розвиток готельного бізнесу в Україні, за останні десять років відкрилось багато готелів високого рівня.

Однак, цю ситуацію різко змінило впровадження карантину через поширення пандемії. Весь готельно-ресторанний комплекс поніс значні збитки, багато готелів та ресторанів вимушені були призупинити свою діяльність, скоротити штат працівників. Але зараз ситуація змінюється на краще.

Науково-технічний прогрес галузі не стоїть на місці, з кожним роком з’являється все більша кількість нових послуг та заходів. Зараз у сфері готельно-ресторанного бізнесу існує жорстка конкуренція, ресторатори та готельєри пропонують нові послуги для розширення бізнесу шляхом впровадження інновацій та перехід на якісно новий технологічний рівень розвитку. Серед пріоритетних напрямів для управління змінами у сучасному підприємницькому світі є: технологізація, реінжиніринг, краудсорсинг, бенчмаркінг, антикризовий контролінг, система управління якістю.

За останні роки форми організації готельного бізнесу значною мірою змінилися, оскільки туристи мають змогу порівнювати сервісне обслуговування в Україні та за кордоном і вимагають високого рівня комфорту. Це змушує керівництво готелів пристосовуватися до нових потреб споживачів, щоб задовольнити попит і сприяти подальшому розвитку туризму та глобального ринку готельної індустрії.

У відділі документів з економічних і технічних наук зібрана література з питань організації готельного господарства, маркетингу послуг, менеджменту, готельного бізнесу, що буде корисною для студентів, викладачів готельної справи та допоможе фахівцям в організації сучасного готельного господарства. 

Пропонуємо до вашої уваги такі видання: 

Економіка туризму : теорія та практика : підручник. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 544 с.

Викладено засади економічної теорії туризму, сутність і специфіку основних механізмів ринкової економіки туризму, методи та засоби економічного регулювання туристичного бізнесу.

Мальська М. П. Готельний бізнес : теорія та практика: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 472 с.

У посібнику послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, організації та управління, технології обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.

Мальська М. П. Організація готельного обслуговування : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 366 с.

Викладено організаційні, управлінські і технологічні засади готельної сфери. Для студентів, працівників готельної та туристичної сфери, а також усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

Мальська М. П. Туристичний бізнес : теорія та практика : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с.

У посібнику висвітлено питання менеджменту та маркетингу в туризмі, інформаційного забезпечення туристичної діяльності.

Менеджмент готелю : економіко-організаційні аспекти: навч. пос. – Київ : Кондор, 2011. – 443 с.

Розглянуто сучасні концепції управління бізнесом, що базуються на теоретичних та практичних засадах сучасного менеджменту та економіко-організаційних аспектах управління готелем.

Моргулець О. Б. Менеджмент у сфері послуг : навч. пос. / О. Б. Моргулець. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

У посібнику висвітлено теоретичні засади сервісного менеджменту, його специфіку, цілі, завдання і методи, розкрито питання організаційної культури підприємств сфери обслуговування.

Нечаюк Л. І. Готельно-ресторанний бізнес : менеджмент : навч. пос. / Л. І. Нечаюк, Н. О. Нечаюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 344 с.

          Розкрито основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуто функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі.

Організація готельного господарства: навч. пос. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с.

У посібнику висвітлено сутність процесів організації робіт і надання послуг у готельному господарстві, питання організації і технології обслуговування, технології прибирання, організації послуг харчування.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва: навч. пос. / П. Р. Пуцентейло. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Викладено теоретико-організаційні і практичні положення туристично-готельного господарства у сучасному бізнесі, особливості ціноутвореня на ринку послуг, технологію проведення маркетингових заходів, специфіку готельного господарства.

Роглєв Х. Й. Основи готельного менеджменту : підручник / Х. Й. Роглєв. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с.

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем; докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування.

Скопень М. М. Інформаційні системи і технології маркетингу в туризмі : навч. пос. / М. М. Скопень, М. К. Сукач. – Київ : Каравела, 2010. – 336 с.

Викладено сутність та характеристику інформаційних систем і технологій маркетингу, ефективність маркетингової діяльності на базі пакету програм «Microsoft Office» в умовах діяльності підприємств туристичної сфери.

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі : навч. пос. – Київ : Кондор, 2008. – 370 с.

У навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних засадах вітчизняного та зарубіжного досвіду.

          Шканова О. М. Маркетинг послуг : навч. пос. / О. М. Шканова. – Київ : Кондор, 2008. – 304 с.

          Розглянуто основні поняття маркетингу послуг та його специфіка, наведено основні методи аналізу ринку послуг і прогнозування попиту.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

ПОСПІШАЙ ПРОЧИТАТИ!

Відділ абонементу запрошує на знайомство з книжковими новинками від Українського інституту книги! Основна мета книжки «Як виховати читача» —...