Візуальний розклад

 


У фокусі: діти з особливими освітніми потребами

 До уваги фахівців та батьків дітей з аутизмом:

стаття Віти Краузе, дефектолога

 Сумського обласного центру комплексної

 реабілітації для дітей та осіб з

інвалідністю

 

 

Краузе В. Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

// Дефектолог. – 2020. – № 6. – С. 16-21.

У статті наведено алгоритм роботи з візуальними розкладами та поради для якнайефективнішого запровадження цієї дидактичної системи.

 

 

Візуальний розклад дня роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та розладами аутичного спектру (РАС) – необхідний етап соціалізації та гармонійного розвитку. Це як дорожня карта, яка дає можливість долати всі труднощі та пройти точно по наміченому шляху. Дітям з особливими потребами важливо відчувати структурність та упорядкованість життя,  отже адаптуватися та реалізуватися як рівноправні та повноцінні члени суспільства. Таким дітям необхідно активніше включатися в освітній процес. У закладах освіти вони мають змогу осягнути основи незалежного життя, засвоїти нові форми поведінки, спілкування, свідомо робити вибір та приймати самостійні рішення…

За приблизними підрахунками від третини до половини дітей та дорослих з аутизмом не розмовляють узагалі. Але є певні методи та прийоми, які можуть полегшити комунікацію як дітям з РАС, так і їхнім батькам. Адже щоб поділитися думками, почуттями та емоціями – а інколи і для найпримітивнішого висловлення власних потреб – людині не завжди потрібна мова [1].

Авторка надає альтернативний соціально-прийнятний спосіб комунікації дитині з РАС, яка:

          має труднощі в розумінні чужого мовлення, погано інтерпретує жести та міміку;

          недостатньо орієнтується у послідовності подій, соціальних правилах;

          не може невербально (жестами та мімікою) повідомити іншим про свої бажання, потреби, переживання тощо, інакше, ніж, здійнявши галас, намагаючись привернути увагу [1].

 

          В статті акцентується увага на планшеті «Зараз – потім», який першочергово сприяє використанню ВР. Планшет допоможе навчитися дотримувати інструкцій та дає змогу розвинути в дитини навички вирішення нових біль складних завдань, правильну поведінку і співробітництво.

У дітей з розладами аутичного спектру важко формується структура часу. Діти не знають коли і що можна робити, не можуть самостійно спланувати особистий час, а це призводить до порушення поведінки, до агресії.

До уваги пропонується схема «Алгоритм використання ВР». Адже візуальний розклад дає змогу наочно вибудувати розпорядок дня або послідовність завдань, які необхідно виконати на занятті зі спеціалістом, на уроці тощо. Важливо! Правильно добирати завдання, які мають логічне закінчення, щоб створити коректну послідовність. Причому дібрані завдання повинні відповідати віку та можливостям дитини. Це сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до навчального процесу та допоможе їхній соціалізації. 

Правильне застосування ВР під час корекційно-розвивального заняття для дітей із РАС та іншими порушеннями в розвитку дозволяє вирішити відразу кілька найважливіших завдань:

          підвищити самостійність учня;

          зменшити вияви небажаної поведінки та розвинути навички співпраці;

          ВР допомагає опрацьовувати навички соціальної взаємодії;

          розклад допоможе організувати дозвілля учня та заохотити його до більш функціональної й ефективної діяльності [1].

 

Візуальні плани допомагають дітям та дорослим виконувати рутинні заходи протягом дня. Плани використовуються в школі, вдома та інших місцях, допомагають зосередитися на реально важливому.

Докладніше дізнайтеся про ВР зі статті Віти Краузе « Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

Використані джерела:

[1]     Краузе Віта. Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

// Дефектолог. – 2020. – № 6. – С. 16-21.

 

Катерина Близнякова, бібліотекарка Сумської ОУНБ

Коментарі