Нові надходження за листопад


Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навч. посіб  / Н. Б. Грицай. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176 с.
Примірники: всього:2 - ЧЗЮ(1), ВОК(1)
Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в закладах загальної середньої освіти.


Етика та естетика : навч. посіб. /  ред. В. Л. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 306 с.
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Розглядаються найбільш важливі проблеми етики та естетики як наукових напрямів та поняття морального та естетичного як реальні сфери людської життєдіяльності.


 Капська А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей : навч. посіб. /  А. Й. Капська, І. В. Пєша. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 232 с.
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Соціальний супровід, як модель цілеспрямованої комплексної соціальної допомоги особі або сім’ї, набув широкого впровадження в роботі з різними категоріями сімей та молоді, і реалізується центрами соціальних служб.
  

Кобилін А. М. Інформаційний менеджмент : навч. посіб. /  А. М. Кобилін, Б. В. Самородов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 216 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВДЕТН(1)
Розглядаються питання, пов’язані з основними засобами інформаційного менеджменту.
  

Козак Л. І. Основи програмування : навч. посіб. / Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВЗОФ(1)
Містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної системи.
  

Кравець М. С. Культурологія : підручник / М. С. Кравець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 320 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - АДЮ(1)
У підручнику систематизовані і викладені основні теоретичні засади навчальної дисципліни "Культурологія". У підручнику подана авторська концепція сучасного змісту дисципліни, як необхідної складової загальної гуманітарної підготовки випускника вищої школи.


Люксембург Р. Акумуляція капіталу. До економічного обґрунтування імперіалізму / Р. Люксембург; Пер. з нім. В. Щербаненко. – Київ : Rosa-Luxemburg-Stiftung в Україні; Арт-Книга, 2019. – 352 с.
Примірники: всього:2 - ВОК(1), АБ(1)
Найбільша теоретична праця Рози Люксембург, в якій вона відштовхується від К. Маркса і його теорії "первісного нагромадження капіталу".


 Максименко Д. С. Різнокольорове дитинство : ігротерапія, казкотерапія, ізотерапія, музикотерапія : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 190 с.
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
У цій книзі запропонована система корекційно-розвиваючих занять, що спрямовані на розвиток гармонійної особистості.
  

Максименко Д. С. Як справлятися з гнівом дитини : практична психологія/ Д. С. Максименко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 175с.
Примірники: всього:2 - ВОК(1), АБ(1)
Якщо батьки не будуть знати, що таке гнів, які прийнятні способи його вираження, то не зможуть навчити своїх дітей правильному поводженню в критичних ситуаціях.


Мальська М. П. Медичний туризм : теорія та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 128 с.
Примірники: всього:1 - АБ(1)
Розглядаються теоретичні основи медичного туризму як нового та дуже перспективного напряму туризму.
  

Петрушенко В. Л. Філософія : підручник / В. Л. Петрушенко. – 5-те вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 504 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Подана історія світової та вітчизняної філософської думки, основи теоретичних проблем сучасної філософії.


Релігієзнавство : навч. посіб./ ред. В. Л. Петрушенко, Ред. О. П. Петрушенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 328 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Містить необхідний матеріал з усіх тем релігієзнавства.
  

Сазонець І. Л. Інвестування : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 389 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій тощо.
  

Хома Н. М. Історія держави та права зарубіжних країн : навч. посіб./ Н. М. Хома. – 3-тє вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 480 с.
Примірники: всього:1 - ЧЗЮ(1)
Висвітлено історію виникнення, становлення історичних форм держави та правових систем у зарубіжних країнах.


Шаян В. Українська символіка / В. Шаян. – Київ : ЦУЛ, 2019. – 36 с.
Примірники: всього:2 - ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Подані матеріали з народних символів України.Коментарі