Нові надходження за липень


Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176 с.
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в закладах загальної середньої освіти.

  Здобицький А. Я. Трактори  : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. – Львів : ФОП Піча С. В. ; Новий Світ-2000, 2018. – 107 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Наведено класифікацію, конструктивні особливості будови колісних і гусеничних тракторів.

 Земельне право України : навч. посіб. / Є. І. Федик, С. Є. Федик, Р. Є. Гентош та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 218 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Розкрито широке коло положень Земельного права України, а також теоретичні положення та нормативи правового регулювання земельних відносин. 

 Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 223 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:2 - ЧЗЮ(1), АБ(1)
Розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства.


 Панас Р. М. Екологія грунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 481 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Розкрито суть екології ґрунтів як сучасної біосферної науки.

 Романовська Л. І. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 450 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Подано основний матеріал про цілі і завдання психології і педагогіки.

  Рябенький В. М. Цифрова схемотехніка : навч. посіб. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 736 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВДЕТН(1)
Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів.

 Скребкова-Пабат М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:2 – ЧЗЮ(1), ВДІМ(1)
Викладено теоретичні засади раннього шкільного навчання іноземних мов.
Соціальна політика : навч. посіб. / ред. В. М. Піча, ред. Я. Б. Турчин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 318 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Подані ключові поняття і терміни соціальної політики, новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених. 

Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк и др. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 119 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Розглянуто основні правові основи судової психіатрії.

 Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 256 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього середовища.
 Сучасна політична лексика : енцикл. словник-довідник / ред. Н. М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 396 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Охоплює новітню політичну термінологію з політології.
 Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 286 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Розглянуто цикли, схеми і конструкції холодильних машин і установок, які використовуються при низькотемпературній обробці і зберіганні харчових продуктів.

 Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 336 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Викладено теоретичні основи державного земельного кадастру.
 Ченшова Н. В. Вступ до права ЄС : навч. посіб. / Н. В. Ченшова, В. А. Юсупов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 100 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
У навчальному посібнику подано систематизований матеріал для ознайомлення з концептуальними основами формування, розвитку та сучасного права Європейського Союзу.
Коментарі