четвер, 14 березня 2019 р.

Нові надходження літератури

Акіменко А. Герої нашого часу. 19 історій ветеранів АТО, 2014 - 2018 / А. Акіменко. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 84 с. : іл.
Примірники: всього:6 - ВКЛ(2), ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), ДП(1)
У книзі вміщено розповіді про жителів та уродженців Сумської області, які брали участь у боротьбі за свободу і незалежність України на полях неоголошеної війни у 2-14-2018 роках та повернулися до мирного життя.Анатомія людини (у запитаннях та відповідях) : навч. посіб. / ред. В. З. Сікора. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 303 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Подані запитання і відповіді щодо кожної анатомічної структури людини. Матеріал систематизований за певними темами і має різний ступінь складності.Арсеньєв В. М. Теплові насоси : основи теорії і розрахунку : навч. посіб. / В. М. Арсеньєв, С. С. Мелейчук. – Суми : Сумський державний університет, 2018. - 364 с.
Примірники: всего:1 - ДП(1)
Подані відомості з холодильних і компресорних машин, енергоменеджменту для підготовки фахівців з промислової теплоенергетики.Голодомор на Сумщині у спогадах очевидців : збірник матеріалів / упоряд. С. В. П’ятаченко. - 2-ге вид. – Суми : МакДен, 2018. - 368 с.
Примірники: всього:3 - ВКЛ(2), ДП(1)
Містить спогади очевидців голодоморів на Сумщині, зібрані учнівською та студентською молоддю.

Дегтярьов С. І. Державні інституції та чиновники періоду гетьманату П. Скоропадського : (нарис з історії органів влади й управління Української Держави 1918 р.) : монографія / С. І. Дегтярьов. – Суми : Сумський державний університет, 2018. - 168 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
У монографії висвітлена історія державних інституцій періоду гетьманування в Україні П. Скоропадського.Дуравкіна Н. І. Земельне право у схемах і таблицях : навч. посіб. / Н. І. Дуравкіна. – Суми : Мрія, 2018. - 100 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розкрито загальні положення правового регулювання земельних відносин

Єфименко С. М. Графічне моделювання фізичних явищ і процесів : метод. рекомендації / С. М. Єфименко. – Суми : Ніко, 2018. – 72 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розкриваються методичні особливості графічного моделювання фізичних явищ і процесів під час навчання фізики студентів техніко-технологічних спеціальностей.
Івашина В. В. Гортаю сторінки життя ... : нариси, статті, замальовки / В. В. Івашина. – Суми : Мрія, 2018. – 344 с. 
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Розповідається про 100-річний шлях друкованої газети на Лебединщині.

Калантаєвська Г. П. Історія публіцистики : навч. посіб. / Г. П. Калантаєвська. – Суми : Сумський державний університет, 2018. - 238 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
У посібнику розглядається процес становлення та розвитку національної української публіцистики в контексті історичних, політичних та культурно-мистецьких подій.Карінцева О. І. Реструктуризація національної економіки України в умовах сталого розвитку : монографія / О. І. Карінцева. – Суми : Університетська книга, 2018. - 349 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розглядається спектр питань, пов’язаних з особливостями механізму реструктуризації національної економіки в умовах трансформації суспільних процесів і впливу екологічного фактора.

Косенко Ю. Г. Вводный фонетико-грамматический курс русского языка от А до Я : учебное пособие для турецкоговорящих студентов подготовительного факультета, начинающих изучать русский язык / Ю. Г. Косенко. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 209 с. – (Русский язык как иностранный)
Экземпляры: всего:1 - ДП(1)
Издание знакомит со звуковой системой русского языка, с основными типами интонационных конструкций.

Носова І. Є. Особливості професійного педагогічного спілкування у закладах вищої освіти : навч.-метод. посіб. / І. Є. Носова, Л. Я. Бірюк. – Суми : Вінниченко М. Д., 2018. – 168 с.
Примірники: всього:3 - ВКЛ(1), ДП(1), АБ(1)
Викладено зміст педагогічного спілкування.Пляцук Л. Д. Екологічна біотехнологія : принципи створення біотехнологічних виробництв : навч. посіб. / Л. Д. Пляцук, Є. Ю. Черниш. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 293 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Викладено основи розроблення біотехнологічних процесів захисту довкілля та біохімічного перероблення відходів, освоєння методів розрахунків апаратного оснащення екологічних біотехнологій. 

  Сухонос В. В. Механізм держави і місцеве самоврядування : дихотомія антиномії і симбіозу в конституційно-правовій парадигмі : монографія / В. В. Сухонос. – Суми : Університетська книга, 2018. – 287 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Досліджується дихотомія механізму держави та місцевого самоврядування: державні підприємства, установи та органи (парламент, уряд, суд, прокуратура).

Немає коментарів:

Дописати коментар

ПОСПІШАЙ ПРОЧИТАТИ!

Відділ абонементу запрошує на знайомство з книжковими новинками від Українського інституту книги! Основна мета книжки «Як виховати читача» —...