Нові надходження за жовтень 2018 року

Адміністративно-правова реформа в Україні / ред. С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2018. – 112 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Розповідається про адміністративно-правову реформу в Україні.
Військова психологічна підготовка та реабілітація. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. – 496 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Йдеться про такі питання, як актуальність, сутність, основні функції, принципи і напрямки воєнної політики на початку XXI століття. 
Дудка І. Г. Ландшафтознавство : практикум / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. – Київ : КНТ, 2018. – 198 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1) У практикумі вміщено лабораторні роботи, теми для самостійного опрацювання, творчі завдання, тести для перевірки рівня знань. 
Забезпечення гендерної рівності : проблеми теорії та практики : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2018. – 159 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), ВЗОФ(1)
Катренко А. В. Управління ІТ-проектами : підручник. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 550 с. – (Комп’ютинг)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту.
Ковальчук С. В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Т. С. Фесенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 174 с.
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків, викладено зміст товарної політики підприємства.
Ковальчук С. В. Рекламний менеджмент : навч. посіб. для студентів внз / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 268 с.
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Висвітлені питання організації рекламного менеджменту.
Козак Л. І. Основи програмування : навч. посіб./ Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Посібник містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної системи.
Козак Н. Л. Університетська освіта : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 180 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Висвітлено сутність і структуру університетської освіти.
Максименко Д. С. Здоров’я дитини в сучасному інформаційному середовищі : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Видавн. дім "Професіонал", 2018. – 224 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), ЮЧЗ(1)
Висвітлюється проблема здоров’я і безпеки сучасних дітей і підлітків при взаємодії з джерелами масової інформації (телебаченням, журналами, інтернет-ресурсами, комп’ютерними іграми).
Максименко Д. С. Коли ваша дитина зводить вас з розуму : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Видавн. дім "Професіонал", 2018. – 128 с.
Примірники: всього:2 – АБ(1), АДЮ(1)
Розов В. І. Основи психології для правоохоронців : навч. посіб. / В. І. Розов. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2017. – 306 с.
Примірники: всього:1 – ВЗОФ(1)
Представлені основи психології для правоохоронців.
Скоробогатий Я. П. Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 514 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів.
Соціальна політика : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 318 с. – (Вища освіта в Україні)
Экземпляры: всего:1 – ВОК(1)
Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених.
Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2018. – 370 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Розповідається про вчення людського буття та умови особистісного виявлення і комунікації.

Коментарі