Нові надходження у липні

Барбаш В. А. Інноваційні технології рослинного ресурсозбереження : навч. посіб. для студентів внз / В. А. Барбаш. – Київ : Каравела, 2016. - 288 с.
Примірники: всього: 2 - ВДПАН(1), ВДЕТН(1)
Наведено сучасні тенденції розвитку технологій переробки рослинної сировини, визначено наукові проблеми, які потребують вирішення для вітчизняної целюлозно-паперової промисловості.


.Браилов А. Ю. Инженерная геометрия : учебник для студентов вузов / А. Ю. Браилов. – Киев : Каравелла, 2016. - 472 с.
Экземпляры: всего: 1 - ВДЕТН(1)
В учебнике излагаются теоретические и методические аспекты создания параметрической геометрической модели изделия для построения чертежа.

Вертій О. І. «Ми мусимо навчитися чути себе українцями ...». Франкознавчі студії / О. І. Вертій. – Суми : Університетська книга, 2017. - 248 с.
Примірники: всього: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Подано матеріал про життя і творчість Івана Франка.

Дугін С. П. English: від артикля до шести граматичних часів : 25 міні уроків / С. П. Дугін. – Суми : Університетська книга, 2017. - 172 с.
Примірники: всього: 2 - АДЮ(1), ВДІМ(1)
Основи англійської граматики пояснюються шляхом порівняння з граматичними явищами української мови.

Іванова О. М. Управління інформаційними потоками туристичних підприємств : монографія / О. М. Іванова. – Суми : Університетська книга, 2016. - 200 с.
Примірники: всього: 3 - ВКЛ(1), ВОК(1), АБ(1)
У монографії висвітлені теоретико-методичні засади та практичні рекомендації щодо управління інформаційними потоками туристичних підприємств.

 Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання : навч. посіб для студентів внз / П. В. Круш. - Київ: Каравела, 2016. - 420 с.
Примірники : всього : 4 - ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
У центрі уваги перебувають базові та сучасні макроекономічні категорії, що відображають загальні результати економічної діяльності національної економіки та особливості її взаємодії зі суб’єктами світового господарства.

Круш П. В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства : собівартість, прибуток : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П. В. Круш, О. В. Клименко, В. І. Подвігіна. - Вид. друге переробл. - Київ: Каравела, 2017. - 420 с.
Примірники: всього: 2 - ВДЕТН(1), АБ(1)
Висвітлені питання економіки підприємства, витрати, собівартість, ефективність діяльності підприємств.


Крылова С. А. Психология красивой женщины: 10 запретных тайн. Опыт андрогин-анализа / С. А. Крылова, Н. В. Хамитов. - 3-е изд., испр. и доп.. – Суми : Університетська книга, 2016. - 318 с. : ил.
Экземпляры: всего: 4 - ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
В форме увлекательных диалогов мужчины и женщины психоаналитики открывают 10 запретных тайн красивой женщины.

Кутішенко В. П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. - Київ : Каравела, 2016. - 448 с.
Примірники: всього: 4 - ВЗОФ(1), АБ(1), АДЮ(2)
Навчальний посібник підготовлено для навчальної дисципліни «Психологія розвитку та вікова психологія».

Лень В. С. Облік і аудит. Вступ до фаху : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. С. Лень, В. А. Нехай. – Київ : Каравела, 2017. - 272 с.
Примірники: всього: 4 - ВОК(1), АБ(1), АДЮ(1), ВЗОФ(1)
У посібнику розкрито основні поняття про бухгалтерський облік, аналіз та аудит, окремі питання з історії їх виникнення як науки, а також основні завдання, які практично розв’язують практикуючі бухгалтери та аудитори.

.Світлична В. В. Практикум з історії України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. В. Світлична. – Київ : Каравела, 2015. - 342 с.
Примірники: всього: 2 - АБ(1), АДЮ(1)
Посібник-практикум створено з урахуванням сучасних вимог організації навчального процесу, які визнають пріоритетність самостійної роботи студентів, передбачають максимальну індивідуалізацію процесу навчання, формування у студентів самостійно здобувати знання та творчо їх застосовувати у суспільному житті. 

Соціологія і психологія : навч. посіб. для студентів внз / Ред. Ю. Ф. Пачковський. - Друге видання. – Київ : Каравела, 2016. - 760 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Розглянуто проблеми, що торкаються сучасного стану розвитку соціології і психології.

            Сучасні підходи до організації роботи позашкільного навчального закладу. – Суми : Університетська книга, 2016. - 296 с.
Примірники: всього: 5 - ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1), ВКЛ(1)
Узагальнено матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів.

Українська для іноземців : навч. посіб. / Ред. Т. О. Дегтярьова. – Суми : Університетська книга, 2017. - 400 с
Примірники: всього: 3 - АБ(1), ВОК(1), ДП(1)
Пропонований посібник містить мовний, мовленнєвий і комунікативний матеріал, необхідний для засвоєння української мови іноземцями на елементарному рівні.

 Філософія: природа, проблематика, класичні розділи : хрестоматія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. – Київ : Каравела, 2016. - 464 с.
Примірники: всього: 4 - АБ(2), АДЮ(2)
Хрестоматія доповнює зміст посібника для студентів бакалаврату. До хрестоматії включено фрагменти з творів класиків світової філософії.

Коментарі