Нові надходження в березні

Березяк В. Сонцепоклонство чи Християнство? Віра в Сонце (Гора/Хора) чи Осіріса Ісуса? : розвідки у галузі прадавньої української історії / В. Березяк. – Київ : ФОП Стебляк О. М., 2016. 144 с.: іл.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Книга присвячена інтерпретації образу Святого Христофора у Християнстві. Книга закликає сучасників до пошуку істинної стежини до Творця.
Гавдида Н. Літературно-малярський дискурс творчості Богдана Лепкого : монографія / Н. Гавдида. – Київ : Смолоскип, 2012. 228 с. (Українські студії)
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Ця книга є першою в українському літературознавстві спробою інтерпретації словесного доробку Богдана Лепкого через живописні матриці, у контексті українсько-польських взаємин.


Гирич І. Київ в українській історії : києвознавчі статті / І. Гирич. – Київ : Смолоскип, 2011. 304 с.: іл.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Це збірник статей і матеріалів з історії Києва, написаних протягом 1990-2000-х років.

Голокост і сучасність : студії в Україні і світі : науковий часопис. Вип. 1(13)-2015  / Укр. центр вивчення історії Голокосту. Київ, 2015. 192 с.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Часопис має на меті сприяти висвітленню різних аспектів Голокосту на українських землях.

Довгань О. Д. Забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації : теоретико-правові та організаційні аспекти : монографія / О. Д. Довгань. Київ, 2015. 388 с.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
У монографії розв’язується проблема забезпечення інформаційної безпеки в контексті глобалізації у синхронно-діахронному вимірі – від історіографії теоретичних та організаційних засад до основних тенденцій еволюції змісту інформаційної безпеки під впливом розвитку загроз періоду інформатизації.
Книга розрахована як на фахівців у сфері інформаційної безпеки, так і всіх читачів, що цікавляться даною проблематикою.

Екстракт +200 : у двох частинах. Ч. 3 / Ред. Л. Ившина. – Київ : Українська прес-група, 2010. 896 с. (Библиотека газети "День")
Примірники: всього:2 ВО(1), АБ(1)
Книга з’явилася як необхідність продовження розмови газети "День" зі своїми читачами про те, з яких історичних обставин вийшло українське суспільство і до яких наслідків призводить хронічне "Прогулювання" уроків історії.

Катастрофа і тріумф. Історії українських Героїв / Ред. Л. Івшина.  Київ : Українська прес-група, 2015. 296 с.
Примірники: всього:1 АДЮ(1)
Ця книга про тих, хто пішов боронити нашу землю та зберегти єдність країни.


Клименко І. В. Архів українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського (1901-1983) у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Біографічне дослідження. Науковий 0каталог / І. В. Клименко. Київ, 2015. 464 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Видання репрезентує архівну спадщину видатного українського мистецтвознавця Б. С. Бутника-Сіверського, що зберігаються у фондах Інституту рукопису НБУ ім. В. І. Вернадського.

Кривдик О. "Ужоси" українізації : статті / О. Кривдик. – Київ : Смолоскип, 2012. – 352 с. – (Українська публіцистика)
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Це серія репортажів одного із найяскравіших сучасних молодих публіцистів з місця подій, які осмислює  й оцінює автор.

Лозицький В. С. Бунтівник: життя і смерть Миколи Хвильового : іст.-біогр.-публіцист. нарис / В. С. Лозицький. – Київ : Генеза, 2009. 120 с.
Примірники: всього:1 ВКЛ(1)
Нарис присвячений видатному українському письменникові й публіцисту Миколі Хвильовому. Відтворюється складний життєвий шлях митця, формування його світогляду.

Мельник Т. М. Урок української / Т. М. Мельник. – Київ : Початкова школа, 2008. 88 с.
Примірники: всього:1 ЧЗЮ(1)
Тільки той, хто засвоює мовну культуру в усій її сукупності й багатогранності, здатен стати творцем нових мовних цінностей і найповніше виразити себе як особистість у будь-якій галузі суспільної діяльності.

Репресовані діячі Української Автокефальної Православної Церкви (1921-1939) : біографічний довідник / І. В. Бухарєва, В. М. Даниленко, В. М. Окіпнюк , І. М. Преловська. – Київ : Смолоскип, 2011. 184 с. : іл.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Довідник містить біографічні відомості про репресованих священнослужителів і церковнослужителів Української Автокефальної Православної церкви.

Україна Incognita ТОП-25 / ред. Л. Івшина. – вид. 2-е, стереотип. – Київ : Українська прес-група, 2016. 400 с. (Бібліотека газети "День").
Примірники: всього:1 АБ(1)
ТОП-25 це найцікавіші тексти про Україну, про її шлях через століття, про духовно-історичний досвід, пізнання самих себе, про важку боротьбу і велику любов до себе.

Федорчук С. Демонтаж лицемірства : статті / С. Федорчук. – Київ : Смолоскип, 2012. 228 с. (Українська публіцистика).
Примірники: всього:1 ВЗОФ(1)
Перед читачами постає не лише світ "невідомого Донбасу" та химерна пострадянська дійсність, а й інтелектуальна полеміка щодо вічних питань українського життя, його парадоксів і сподівань.


Чорновіл В. Твори : в 10-ти т. Т. 10. Статті, виступи, інтерв’ю (січень 1998 березень 1999) / В. Чорновіл. – Київ : Смолоскип, 2015. 680 с.: іл.
Примірники: всього:1 ВОК(1)
Увійшли статті «Колонок редактора» газети «Час», виступи у Верховній Раді, документи НРУ, хроніка його діяльності.


Коментарі