Переходь на українську!

 


Продовжуємо рубрику, що знайомить з виданнями фонду Сумської ОУНБ з вивчення та удосконалення української мови.

Життя людини – це спілкування. Люди спілкуються з будь-якого приводу. Існує спілкування професійне, ділове, інтимне тощо. В умовах життя сучасного суспільства набуває великого значення мовна освіченість фахівця.

Мова професійного спілкування – це функціональний різновид української літературної мови, яким послуговуються представники певної галузі виробництва, професії, роду занять.

Практичне володіння фаховою українською мовою передбачає наявність умінь та навичок у різних видах мовної діяльності, що дає можливість читати оригінальну літературу за фахом та перекладати її, оформлювати інформацію у вигляді реферату, наукової доповіді та анотації тощо.

Коментарі