четвер, 25 жовтня 2018 р.

Нові надходження за жовтень 2018 року

Адміністративно-правова реформа в Україні / ред. С. В. Пєтков. – Київ : КНТ, 2018. – 112 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Розповідається про адміністративно-правову реформу в Україні.
Військова психологічна підготовка та реабілітація. – Київ : Видавець Олег Філюк, 2018. – 496 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Йдеться про такі питання, як актуальність, сутність, основні функції, принципи і напрямки воєнної політики на початку XXI століття. 
Дудка І. Г. Ландшафтознавство : практикум / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. – Київ : КНТ, 2018. – 198 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1) У практикумі вміщено лабораторні роботи, теми для самостійного опрацювання, творчі завдання, тести для перевірки рівня знань. 
Забезпечення гендерної рівності : проблеми теорії та практики : навч. посіб. / Н. В. Камінська. – Київ : КНТ, 2018. – 159 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), ВЗОФ(1)
Катренко А. В. Управління ІТ-проектами : підручник. Кн. 1 : Стандарти, моделі та методи управління проектами / А. В. Катренко. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 550 с. – (Комп’ютинг)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Викладені основи управління проектами, наведені стандарти, основні моделі та методи планування та управління перебігом виконання проекту.
Ковальчук С. В. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, В. Л. Карпенко, Т. С. Фесенко. – Львів : Новий Світ-2000, 2017. – 174 с.
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Викладено теоретичні засади функціонування товарних ринків, викладено зміст товарної політики підприємства.
Ковальчук С. В. Рекламний менеджмент : навч. посіб. для студентів внз / С. В. Ковальчук, Р. В. Бойко, А. В. Корюгін. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 268 с.
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Висвітлені питання організації рекламного менеджменту.
Козак Л. І. Основи програмування : навч. посіб./ Л. І. Козак, І. В. Костюк, С. П. Стасевич. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 328 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Посібник містить основні поняття апаратного, програмного забезпечення комп’ютерних систем та операційної системи.
Козак Н. Л. Університетська освіта : навч. посіб. / Н. Л. Козак, І. М. Шоробура. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 180 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Висвітлено сутність і структуру університетської освіти.
Максименко Д. С. Здоров’я дитини в сучасному інформаційному середовищі : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Видавн. дім "Професіонал", 2018. – 224 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), ЮЧЗ(1)
Висвітлюється проблема здоров’я і безпеки сучасних дітей і підлітків при взаємодії з джерелами масової інформації (телебаченням, журналами, інтернет-ресурсами, комп’ютерними іграми).
Максименко Д. С. Коли ваша дитина зводить вас з розуму : практична психологія / Д. С. Максименко. – Київ : Видавн. дім "Професіонал", 2018. – 128 с.
Примірники: всього:2 – АБ(1), АДЮ(1)
Розов В. І. Основи психології для правоохоронців : навч. посіб. / В. І. Розов. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : КНТ, 2017. – 306 с.
Примірники: всього:1 – ВЗОФ(1)
Представлені основи психології для правоохоронців.
Скоробогатий Я. П. Харчова хімія : навч. посіб. / Я. П. Скоробогатий, А. В. Гузій, О. М. Заверуха. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 514 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДЕТН(1)
Викладено основи загальної, неорганічної та біоорганічної хімії компонентів харчових продуктів.
Соціальна політика : навч. посіб. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 318 с. – (Вища освіта в Україні)
Экземпляры: всего:1 – ВОК(1)
Автори чітко інтерпретують ключові поняття і терміни соціальної політики, використовують новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених.
Хамітов Н. В. Самотність у людському бутті. Досвід метаантропології / Н. В. Хамітов. – 3-тє вид., випр. і допов. – Київ : КНТ, 2018. – 370 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Розповідається про вчення людського буття та умови особистісного виявлення і комунікації.

вівторок, 25 вересня 2018 р.

Нові надходження за вересень 2018 року

1. Дудатьєв А. В. Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем : моделі впливу та захисту : монографія / А. В. Дудатьєв.– Вінниця : ВНТУ, 2017. – 128 с.
Примірники: всього:1– ВДЕТН(1)
В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем.
2. Економічна реформа – очима села : 20 років потому : результати та аналіз повторного соціологічного опитування. – Львів : Українські технології, 2017. – 94 с.
Примірники: всього:1– ВДПАН(1)
Результати соцііологічного опитування в одному із сіл Львівщини.
3. Кобилецька М. С. Біохімія рослин : навч. посібник / М. С. Кобилецька, О. І. Терек. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017.– 270 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів та біохімічні процеси, що в них відбуваються.
4. Коваленко І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 240 с.
Примірники: всього: 2 – ВКЛ(1), ВДПАН(1)
У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології.
5. Коршунова А. Маленькі історії казкового міста : казки для дітей / А. Коршунова, С. Качуровська. – Суми : Університетська книга, 2018. – 72 с.: іл.
Примірники: всього: 6 - ВКЛ(1), АБ(1), ЧЗЮ(1), АДЮ(3)
6. Кость Г. La styIistigue francaise = Стилістика французької мови : навч. посібник / Г. Кость. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 264 с.
Примірники: всього:1– ВДІМ(1)
У посібнику висвітлено головні теми, передбачені університетськими програмами з курсу "Стилістика французької мови".
7. Курильців Р. М. Інтегроване управління землекористуванням : теорія, методологія, практика : монографія / Р. М. Курильців. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 512 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
Подано теоретико-методологічне обгрунтування парадигми інтегрованого управління землекористуванням, сформульовано понятійний апарат управління землекористуванням.
8. Кучеров Д. П. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник / Д. П. Кучеров, Є. Б. Артамонов. – Київ : НАУ, 2017. – 388 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Містить теоретичні та практичні відомості про інженерію програмного забезпечення, які включають процес розроблення программного забезпечення.
9. Лиман С. І. Історія туризму : навч. посіб. / С. І. Лиман, А. Ю. Парфіненко, І.С.Посохов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 372 с.
Примірники: всього: 2 – АБ(1), ВОК(1)
Висвітлюються етапи історії світового та вітчизняного туризму.
10. Мельник Л. Г. Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2018. – 463 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Вивчаються напрямки та базовий інструментарій формування сестейної економіки в ключових секторах господарства.
11. Михасюк І. Р. Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : підручник / І. Р. Михасюк, Р. В. Михайлишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 314 с.
Примірники: всього: 1– ВОК(1)
12. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / Ред. І. М. Сотник, Ред. Л. М. Таранюк. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 572 с.
Примірники: всього: 2 – ДП(1), ВОК(1)
У підручнику викладено теоретичні, методичні та прикладні аспекти діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.
13. Самойленко Л. В. Землевпорядна експертиза : навч. посібник / Л. В. Самойленко. – Київ : НАУ, 2017. – 108 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У посібнику висвітлено законодавчо-нормативні засади проведення експертизи землевпорядної документації.
14. Системні дослідження навколишнього середовища : корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник. – Суми : Університетська книга, 2018. – 460 с.
Примірники: всього: 2 – ВДПАН(1), АБ(1)
Підручник містить обгрунтування концепції корпоративної екологічної системи.
15. Чайковська В. В. Господарське право: підручник/ В. В. Чайковська. – Одеса : Фенікс, 2018. – 368 с.
Примірники: всього: 2 – АБ(1), ВОК(1)
Висвітлюються основи господарського права та питання правового регулювання в окремих галузях господарювання.четвер, 9 серпня 2018 р.

У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту


           У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту / авт.-упоряд. С. Глотов, А. Глотова, А. Воронова, Ю. Руденко, Д. Путята; худож.-оформлюач В. М. Карасик. – Харків : Фоліо, 2018. – 540 с. : іл. – (Хроніка)

«Ця книга є однією з перших спроб описати у хронологічному порядку та проаналізувати події, пов’язані з обороною міжнародного аеропорту «Луганськ» (ЛАП) у квітні-вересні 2014 року в ході російсько-української війни. Оскільки оборонці ЛАПу та прилеглих населених пунктів більшу частину часу знаходились у цілковитому оточенні, фактично – у тилу ворога, то інформації про цю ділянку фронту надходило дуже мало. За 146 днів оборони до аеропорту не зміг потрапити жоден журналіст. Для багатьох українців деталі цієї операції й досі невідомі».

Так починається книга, подарована Сумській обласній універсальній науковій бібліотеці авторським колективом команди волонтерів, які зібрали спогади понад 140 учасників та очевидців подій – військових, волонтерів, місцевих мешканців, працівників міліції та аеропорту, медиків – та представили унікальні фотографії та картосхеми, що ілюструють військові операції, які відбувались навколо летовища і прилеглих населених пунктах.

Ми багато знаємо про героїчну оборону Донецького аеропорту і майже нічого про не менш героїчну оборону аеропорту Луганського, яка відбувалась ще в більш складних обставинах цілковитого оточення та неочікуваності вторгнення російських військових та техніки.

Без прикрас, без пафосу, без істерії, а виважено і компетентно, на високому аналітичному рівні подані коментарі та оцінка тих дуже складних і доленосних для нашої країни подій військовими дослідниками, офіцерами та експертами.

«Історія оборони Луганського аеропорту може багато чому навчити. Це історія про незламність духу у ворожому оточенні, про втрати і самопожертву, про самовідданість і взаємодопомогу армії та народу, якому вона служить».

Луганськ не було окуповано за один день. Важливість книги ще і в тому, що саме свідчення очевидців дають картину протистояння проросійським силам населення Луганщини, починаючи з подій, які передували окупації – зима 2013–весна 2014. Саме в цей час «…із середовища місцевих патріотично налаштованих активістів формувався потужний волонтерський рух… Деякі місцеві волонтери не тільки підтримували українських військових, які знаходились в оточенні, а й воювали разом з ними. Багато хто з цих людей пройшли полон, віддали власне життя або зникли безвісти. Пам’ять про подвиг простих людей ми вшановуємо поряд з пам’яттю про героїв, які віддали своє життя при обороні Луганського аеропорту і прилеглих населених пунктів».

А ми разом з авторами книги вшановуємо пам’ять кадрових військових, що віддали життя за рідну землю та тісно пов’язані долею з Сумщиною: наш земляк з Охтирки Бірюк Олег Миколайович, підполковник – загинув 20 серпня 2014 року, похований в Охтирці; Балог Василь Васильович, капітан, випускник Сумського артилерійського училища – загинув 30 липня 2014 року, похований в Ужгороді; Коворотний Сергій Володимирович, прапорщик – загинув 26 серпня 2014 року (орієнтовна дата), похований 12 вересня у Шостці.

«Пам’ятаймо подвиг наших захисників. І творимо нашу історію разом.

Слава Україні! Героям слава!»

середа, 4 липня 2018 р.

Нові надходження у липні

Баженова О. В. Моделювання зовнішньої стійкості економіки України : монографія / О. В. Баженова. – Київ : Каравела, 2017. – 392 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Наведено засади дослідження зовнішньої стійкості економіки.

Боуен Д. Вступ до клінічної психології : курс лекцій / Д. Боуен; Пер. з англ. О. Карабчук. – Київ : Горобець, 2018. – 152 с. – (Бібліотека клінічного психолога)
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Це перекладений виклад лекцій, прочитаних американським клінічним психологом Деннісом Боуеном у 2013 році у Київській психоневрологічній лікарні ім. Павлова. Книга присвячена всебічному розгляду роботи клінічного психолога в ході обстеження та психологічного супроводу лікувального процесу.

"Братня" навала. Війни Росії проти України XII – XXI ст. / В. Брехуненко, В. Ковальчук, М. Ковальчук, В. Корнієнко. – Київ, 2016. – 248 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
В науково-популярному форматі розглядаються численні російсько-українські війни включно з Вітчизняною війною українців за незалежність, яка розпочалася зі вторгнення російських окупантів в Україну в лютому 2014 р.

Галузеві соціології в умовах глобальних змін і суспільних трансформацій : збірник наукових статей. – Київ : Каравела, 2017. – 308 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Представлені статті авторів, які нині працюють і працювали на кафедрі в різні роки з часу її створення, подані теоретичні розробки з дослідження предметного поля соціологій середнього рівня.

Глузман С. Ф. Неудобная правда: досужие мысли неравнодушного человека / С. Ф. Глузман. – Полтава : ООО "АСМИ", 2015. – 293 с.
Экземпляры: всего:1 – ВОК(1)
В книге собраны статьи известного диссидента времен Советского Союза, которые написаны на актуальные темы как СССР, так и независимой Украины.

Глузман С. Ф. Рисунки по памяти, или Воспоминания отсидента / С. Ф. Глузман. – Изд. второе, исправл. и дополн.. – Киев : Горобец, 2016. – 532 с.
Экземпляры: всего:1 – ВОК(1)
Книга содержит воспоминания известного украинского диссидента Семена Глузмана и тексты, написанные им в заключении.

Горобець В. М. Гетьман Руїни. Іван Брюховецький та Москва / В. М. Горобець. – Київ : Видавн. дім "Києво–Могилянська академія", 2017. – 247 с. – (Міжнародна історія України)
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Книга розповідає про одну з головних дійових осіб української історії часів так званої Руїни – гетьмана Івана Брюховецького.

Грибовський В. Як Росія Крим поневолила / В. Грибовський. – Київ, 2009. – 64 с. – (Московська "благодать")
Примірники: всього:1 – ВЗОФ(1)
Розповідається про специфіку російської експансії на Крим.

Епплбом Е. Залізна завіса. Приборкання Східної Європи.1944–1956 / Е. Епплбом; Пер. з англ. І. Гарнік. – Київ : Видавн. дім "Києво–Могилянська академія", 2017. – 623 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У книзі відома американська журналістка і політичний аналітик, лауреат Пулітцерівської премії Енн Епплбом досліджує історію утворення й початкового періоду еволюції комуністичних режимів у країнах Східної Європи після Другої світової війни.

Лукашевич М. П. Соціологія соціальної роботи : теорія і практика : навч. посіб. / М. П. Лукашевич, Ф. Ф. Шандор. – Київ : Каравела, 2017. – 212 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник для студентів фаху соціальний захист і соціальна робота, а також для тих хто працює в галузі соціології та соціального забезпечення.

Особистісно–професійне зростання : психологічні тренінги : навч.-методичн. посіб.. – Київ : Каравела, 2017. – 560 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчально-методичному посібнику представлено психологічні тренінги особистісного зростання для фахівців та осіб різного віку.

Паніотто В. І. Методи опитування : підручник / В. І. Паніотто, Н. М. Харченко. – Київ : Видавн. дім "Києво-Могилянська академія", 2017. – 342 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Книга присвячена методам опитування в соціологічних, демографічних, маркетингових дослідженнях, де вони застосовуються.

Сук Л. К. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції : монографія / Л. К. Сук, П. Л. Сук, С. С. Нестеренко. – Київ : Каравела, 2018. – 294 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Розглядаються теоретичні та методологічні аспекти калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції.

Сук Л. К. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу : навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук, О. В. Данілочкіна. – Київ : Каравела, 2017. – 372 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Розглянуто питання ведення обліку і складання звітності суб’єктів малого бізнесу.

Сук П. Л. Бухгалтерський облік в галузях національного господарства : навч. посіб. / П. Л. Сук. – Київ : Каравела, 2018. – 368 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Посібник присвячений веденню бухгалтерського обліку на підприємствах сільського господарства, будівництва, торгівлі, транспорту.


вівторок, 5 червня 2018 р.

Амазонія та амазонки. Міф чи реальність!?


 Відділ періодичних видань Сумської ОУНБ пропонує корисну інформацію про історичну добу амазонок


 Сміливим жінкам, котрі були нашими праматерями
 і з котрих ми маємо брати приклад для себе
 і майбутніх нащадків
 Г. Максимів

 Так. Амазонки існували!

 Як живі, постали події і постаті давніх літ в новелах сучасної української письменниці Галини Максимів. Летить слава амазонок степами України. Не розсіялась у просторі і часі. А живе світлою генетичною пам’яттю в наших українських серцях – любов’ю до рідної землі.

Максимів Галина. Книга Амазонок : повість у новелах // Дзвін.  2017. – № 3. – С. 10 – 46.

… Дня світлого, теплого вирушило військо амазонське на чолі з царицею Мириною, аж до гір Араратських. Йшли довго. І не одна войовниця умерла від спеки, хвороби та спраги. Коні змучені, худі…
 «Мирина їхала на простому коні, зброєю теж не відрізнялась поміж інших. Говорила своїм воєначальницям:
 – Не робіть різниці межи собою та простими вояками. Усі ми – сестри по крові. Будьмо дружні! І ми підкоримо світ, станемо сильними і хоробрими…». 
 Проте військо велике і добре навчене йшло вперед, підкоривши вже Ассирію, іі столицю Ніневію з величними храмами й повноводною річкою Тигр. Йшло військо і через країну Моав. Скорився Єгипет зі своїми квітучими долинами та загадковими пірамідами, упав амазонкам до ніг…

А втім, там… далеко вдома, обвіяна вітрами, обмита дощами на них чекала висічена із каменю  Велика Богиня — берегиня Степів Праукраїнських.

 Що ж насправді відомо про амазонок?

Питання про існування племені войовничих амазонок, яке проживало в далекому минулому на території сучасної України, було і є сьогодні не тільки дискусійним, але й історично значущим як поняття національно-культурної пам’яті. Адже «пам’ять про військо дівоцьке дожила і до наших днів в українському фольклорі», що засвідчує в своїй статті кандидат історичних наук, доцент Олександр Кривоший.

 Кривоший О. П. Амазонки і «амазонство» в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. // Київська старовина. – 2012. – №4. – С. 55–70.
 Наявність в праукраїнських жінок своєрідної громадсько-політичної та військової культури в різні періоди історичного часу набули в світі великого резонансу.
 Давніх європейських істориків вони вражають своїм високим статусом, вольовитістю, молодечою заповзятістю та стилем життя.
 Митці пройдених тисячоліть захоплювались відвагою, вдалістю й розумом амазонок, їх умінням маневрувати в бою, бездоганним мистецтвом верхової їзди, здоров’ям та неперевершеною красою. Високі, стрункі, сильні й легкі, їх тіло пропорційно розвинуте, м’язисте. Розгорнуте волосся сягало гриви коня, голову прикрашав  шолом із м’якої тканини і хутра. В відмінних розмаїчно-барвистих шатах – «весь одяг відрізнявся вишуканістю». На руках філігранні прикраси, а на ногах гарні коротенькі шкіряні чобітки (скіфіки), завжди зі зброєю і на коні … Такими амазонки зображені на барельєфах стародавніх храмів.
 Ще за життя, з часів античної епохи, діви-воїни стали легендою: про них складали міфи, писали пісні, поеми й портрети, їх образ увінчувався в фресках та скульптурах. І сьогодні існує ціла амазонська поп-культура.
 Вперше про амазонок ми дізналися із епічної поеми Гомера «Іліада», яка була створена приблизно у VIII ст. до н.е., де поет описує їх участь у Троянській війні. А також з давньогрецького епосу, який повідав нам про легендарних скіфських жінок-воїнів – дочок бога війни Ареса та його дружини богині краси Афродіти. Давньоруське літописне джерело «Повість минулих літ» XII ст. в свою чергу повторює відомості античних авторів про існування цих дивовижних вершниць, які мешкали у Малій Азії біля Понтійського моря та на узбережжі Меотиди без чоловіків, але… «один раз на рік, у передвесіння, виходять зі своєї землі та поєднуються з навколишніми чоловіками» для дітонародження...
            Амазо́нки (грец. Αμαζόνες) — міфологічне войовниче плем’я жінок, які не терпіли у своєму середовищі чоловіків.
 Їх називали по-різному: за грецьким тлумаченням «амазес» – безгруда (вони нібито позбавляли себе правої груді для зручнішого використання луку, але підтвердження не знайшлося: на всіх античних скульптурах та древніх малюнках амазонки зображені з однією оголеною груддю – «символом достатку, ситості, дітонародження». За іранським тлумаченням «ha-mazan», в перекладі «жінка-воїн», що найбільш вірогідно. А за давньоукраїнським – «косачки» (амазонки носили довгу дівочу косу як ознаку незалежної, вільної жінки). Ще чорноморські греки прозивали амазонок «іорпати» (чоловіковбивці) через те, що народжених дівчаток вони виховували згідно своїх традицій, а хлопчиків начебто віддавали на виховання їх татусям, або вбивали. Але історичного підтвердження, чи спростування цієї інформації не знайдено.
 Так само достовірно невідомо, як і з яких країв це плем’я войовничих вершниць з’явилося на території Царської Скіфії. 
 З давніх часів існувала версія стосовно подій, пов’язаних з появою на берегах озера Меотида (Азовське море) та неподалік річки Борисфен (Дніпро) войовничих жінок, охрещених європейськими істориками амазонками. Одні історики, а ними були чоловіки, які «звикли до абсолютної чоловічої влади», писали, що ніяких дів-воїнів немає і ніколи не існувало, і що це чоловіки-варвари голять бороду і носять довгий одяг. Інші стверджували, що всіх амазонок знищено, а які лишилися – вийшли заміж і позбулися негожих звичок…
 Вочевидь, надзвичайно шанобливе ставлення до жінки було дивним для іноземців-мандрівників (навіть уже нашої ери). Їх бентежили звичаї іншого народу, де дозволялося жінкам брати участь не тільки у суспільному житті свого племені, але й вирішувати військові конфлікти – захищати свої землі нарівні з чоловіками від набридливих сусідів. Давні греки, які виключали жінку з громадських та владних сфер, мали підставу називати сарматів – «ті, що керуються жінками», адже велику частину сарматського війська складали загони з войовничих жінок, яких греки називали амазонками.
 Підтвердження цієї версії ми знаходимо на сторінках «Історії» давньогрецького історика і географа Геродота (484-425 рр. до н.е.), де описана остання битва амазонок з греками та їх шлях до Скіфії:

 «… у битві на річці Тармодонті у Малій Азії  елліни перемогли амазонок, захопили частину їхнього війська в полон і повезли жінок на трьох кораблях до себе на батьківщину. Однак у відкритому морі амазонки напали на греків, перебили їх та захопили кораблі. Не вміючи управляти ними й орієнтуватися у морі, жінки не змогли повернутися додому: вітер заніс кораблі до берегів Меотиди. Амазонки зійшли на берег, у степи. Там вони побачили табун коней і захопили його. На цих конях амазонки почали грабувати Скіфську землю… Однак, згодом, молоді скіфи і амазонки почали жити разом… Так з’явилося на схід від Меотидського озера плем’я савроматів, породжене амазонками… Внаслідок такого походження «сарматські жінки дотримуються давніх звичаїв, часто їздять верхи на полювання разом із своїми чоловіками, а іноді наодинці; беруть участь у війні, носять той же одяг, що й чоловіки…»».

 Зрозуміло, що легенди про амазонок надмірні, але, все ж таки, вони реально жили. Сучасні науковці змінили свою думку щодо факту існування амазонок на користь їх дійсного буття, яка підкріплена археологічними знахідками. Саме в Степах України та в Приазов’ї фіксуються окремі курганні могильники, де поховані войовничі жінки зі зброєю та прикрасами.
 Та й стародавні греки були впевнені в існуванні жіночого воїнства й письмово занотували їх життєдіяльність.
 За переконанням Геродота, войовничі сармати (савромати) з’явились на світ від шлюбів скіфів з амазонками, що подалися до Придніпровських незайманих степових земель і далі за Дон.
 За походженням сармати були кочовим іранським народом. У середині II тисячоліття до н. е. пращури сарматів, як і предки скіфів, кочували з території України на схід. У V ст. до н. е. сармати мешкали за Доном. Варто зазначити, що процес переселення сарматів до степів Великої Скіфії і витиснення споріднених скіфів до Нижнього Придніпров’я та Степового Криму, де утворилася нова держава – Мала Скіфія, датується III ст. до н.е.
 Ось так, певне, у III ст. до н.е. в степах Північного Причорномор’я виникло могутнє давньоукраїнське плем’я сармати (іранське слово «сауромат» означає підперезаний мечем), де головуючою часто була жінка. Її роль в соціумі на той час була набагато вищою, ніж у інших. «Важливою особливістю сарматських звичаїв було рівноправне партнерство чоловіка та жінки. На чолі сарматів стояли цар і цариця, які користувалися однаковими правами й очолювали військо під час походів. Цариці сарматів часто самі організовували воєнні походи, деяким з них належали фортеці». Майже 600 років (ІІІ ст. до н.е. по ІV ст. н.е.) панували в українських степах сармати, і цей час правління отримав історичну назву — «сарматська доба».
 Національна гідність, рівність,чесність, сміливість – головні принципи, за якими виховувались і жили сарматські нащадки. Їх діти, хлопчики та дівчатка, з раннього дитинства вчилися володіти зброєю: мечем, списом, бойовою сокирою, луком і стрілами.
 Найбільша увага приділялась античними істориками саме Північному Причорномор’ю та українській частині Приазов’я, оскільки давні греки мали можливість найчастіше відвідувати саме ці землі з метою колонізації та спостерігати за повсякденним життям місцевих народів.
 Давньогрецький історик Гелланик Мітіленський, (486-395 рр. до н. е.) називав степових амазонок «матерями войовничих скіфів». Та й за свідченнями грецького вченого, реформатора медицини Гіппократа (460-356 до н.е.), який у своєму відомому творі «Про повітря, воду і місцевість» також згадував сарматських жінок, що ходять в чоловічому одязі, їздять верхи, стріляють з луків, сидячи на конях й майстерно б’ються з ворогами.
Інший античний автор Ефор (ІV ст. до н. е.) стверджував, що «колись савромати відправились походом до Європи, але там загинули, і жінки їхні залишились самі…».
 Вірогідно, в силу обставин, що склалися, вони були змушені займатися скотарством, мисливством, рибальством, хліборобством, ремісництвом, військовим добутництвом та захищати свою землю і родину від ворогів. А також народжувати дітей від гідних чоловіків сусідніх племен, щоб помножився і не перевівся могутній, непохитний та волелюбний рід…

 «…Я, Фалестра, володарка Амазонії, я прийшла до тебе, князю, з миром, – уткнула меч побіля своїх ніг (земля була тверда від посухи, меч упав на землю). Чула я про подвиги твої, знаю: багато народів ти завоював. Я прийшла до тебе, як жінка до чоловіка. Може, знаєш, що народ мій сам собі чоловіків вибирає. Так от – я вибрала тебе. Хочу мати від тебе дитину. Ти пройдеш у цих краях, як вітер, і більше не повернешся, а частка крові твоєї буде в народі моєму… Олександр (Македонський) зачудовано слухав. Він був уже зачарований прекрасною амазонкою…».
     Максимів Г.  «Книга амазонок»

 Сумська ОУНБ запрошує всіх допитливих, хто цікавиться давньою історією нашої рідної землі та художніми творами про неї, до інтелектуального дозвілля.

Джерела:

Геродот із Галікарнасу. Скіфія: найдавніший опис України з V ст. перед Хрестом / підг. тексту М. Ф. Слабошпицького ; передм. Ю. М. Хорунжого. – К., 1992. – 72 с.

Кривоший О. П. Амазонки і «амазонство» в українській фольклорній традиції та історіографії другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст.

// Київська старовина. – 2012. – №4. – С. 55–70.
Околітенко Наталя. Амазонки: витоки гендерної рівності // Науковий світ. – 2002. – №6. – С. 24 – 25.

Топальский В. Країна «Амазонія»: унікальні історичні факти про жінок, що мешкали на землях стародавньої України  // Військо України. – 2010. – №3. – С. 44–47.

 Посилання на електронні ресурси:

     http://xutir-savky.com.ua/zhinky-v-istoriji-ukrajiny-amazonky


Катерина Близнякова,
бібліотекар 

середа, 30 травня 2018 р.

Нові надходження за травень


Бергілевич О. М. Теоретичне та експериментальне обгрунтування оцінки мікробіологічного ризику Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii) : монографі / О. М. Бергілевич, В. В. Касянчук. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – 308 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Монографія присвячена теоретичному та експериментальному обгрунтуванню оцінки мікробіологічного ризику щодо харчування немовлят.
Волошин В. С. Феномен денег / В. С. Волошин, Н. Г. Белопольский. – Киев : Освита Украины, 2018. – 462 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
В монографии приведены исследования, относящиеся к многообразию свойств и качеств денег, которые используются обществом в самых различных исторических условиях.
Галинська Ю. В. Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України : монографія / Ю. В. Галинська. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 298 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У монографії викладені результати досліджень з актуальних теоретичних, методологічних і практичних питань управління рентною політикою в Україні.
Іваненко О. В. Назви поселень Сумщини. Історико-етимологічний словник / О. В. Іваненко. – Київ : КММ, 2017. – 336 с. – (Бібліотека української ономастики)
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Подано історичні відомості про обставини та час заснування населених пунктів.
Калакура Я. С. Ментальний вимір української цивілізації / Я. С. Калакура, О. О. Рафальський, М. Ф. Юрій. – Київ : Генеза, 2017. – 560 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Висвітлюється сутність ментального виміру української регіональної цивілізації.
 Корнющенко Г. С. Медична та біологічна фізика. Практикум : у 2 ч. : навч. посіб. Ч. 1. / Г. С. Корнющенко, У. С. Швець, Л. Ф. Суходуб. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 186 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Кожен розділ практикуму містить стислі теоретичні відомості, приклади розв’язання задач за темами.
Кумжа А. Гімалаї : щоденник однієї експедиції (Непал – Тибет, квітень-травень 2004 року) / А. Кумжат ; пер. з лит. О. Боднар. – Вільнюс, 2007. – 70 с. : іл
Примірники: всього:1 - АБ(1)
Альгірдас Кужма разом з іншими литовськими альпіністами сходив на Шишу – Пангму  – одну з найвищих вершин світу. Читаючи цей подорожній роман, ви мандруватимете разом із автором.
 
Лебідь А. Є. Концепт "Істина" з аналітичній філософії : монографія / А. Є. Лебідь. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 381 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У монографії висвітлюються теоретичні, історичні та прикладні аспекти теорій істини в контексті парадигму реалізму та парадигми антиреалізму в аналітичній філософії.
 Левченко Ю. І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944рр. : монографія / Ю. І. Левченко. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – 404 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Монографію присвячено особливостям реалізації окупаційної політики німецьких окупантів в Україні в 1941-1944 роках.
Михайлов А. М. Інвестиційні ресурси  аграрного сектору економіки України : наукові основи, стан, перспективи : монографія / А. М. Михайлов. – Суми : ФОП Литовченко Є. Б., 2017. – 300 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Досліджується сутність інвестиційних ресурсів як економічної категорії.
Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб : у 2 ч. : навч. посіб. Ч. 1. Кардіологія, ендокринологія та ревматологія / Ред. Л. Н. Приступа. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 217 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У навчальному посібнику наведені критерії та алгоритми діагностики невідкладних станів у кардіології, ендокринології, ревматології з використанням клінічних даних, сучасних лабораторних та інструментальних методів дослідження.
 Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб : у 2 ч. : навч. посіб. Ч. 2. Пульмонологія, нефрологія, алергологія, гематологія та гастроентерологія / Ред. Л. Н. Приступа. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 219 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Наведені критерії та алгоритми діагностики невідкладних станів у пульмонології, нефрології, гематології, гастроентерології.
 Ожеван М. А. Homo ex Machina. Філософські, культурологічні та політичні передумови формування конвергентного суспільства : монографія / М. А. Ожеван, Д. В. Дубов. – Київ: НІСД, 2017. – 272 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
У монографії висвітлено питання постання конвергентного типу суспільства. Розглядаються філософські основи нового типу суспільства. Висвітлено проблему перетворення глобального інформаційного суспільства на простір зіткнення та конкуренції держав, вплив сучасних технологій на концепцію державного суверенітету.
 
Особистісно-професійна компетентність педагога : теорія і практика : зб. матеріалів ІІ Всеукр. наук.-метод. практ. конф. (28 лютого 2018р.). – Суми : Ніко, 2018. – 344 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Представлені доповіді з проблеми формування та розвитку особистісно-професійної компетентності педагога.
 

Світогляд – філософіярелігія : зб. наук. праць. Вип. 12. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 200 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
До збірника увійшли праці науковців, присвячені актуальним проблемам у галузі філософії, релігієзнавства, культурології та питанням, пов’язаним із процесом формування цілісного світогляду сучасної людини.