пʼятниця, 13 березня 2020 р.

Нові надходження за березень

Багдасарян А. А. Основи наноелектроніки : навч. посіб. / А. А. Багдасарян. – Суми : Сумський державний університет, 2019. - 133 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Містить теоретичні відомості принципів роботи базових елементів і пристроїв наноелектроніки та задачі й тести для самостійного рішення.
Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / О. С. Бондаренко, О. В. Кришевич, В. В. Пахомов. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 313 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Подано комплексну характеристику предмета злочинів, окреслено засади дослідження предмета злочинів.
Бугаев А. Ф. Кодекс новой цивилизации: основы экологической безопасности / А. Ф. Бугаев. - Київ : СПД Павленко, 2020. - 624 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - ВЗФ(1)
Василега П. О. Електропостачання : підручник / П. О. Василега. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 521 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
У підручнику висвітлені основи електропостачання, зокрема населених пунктів, промислових підприємств, житлових і громадських будинків.
Гладкий М. В. Спадщина царя Аріанта : ілюстр. енциклоп. вид. / М. В. Гладкий. - Київ : Р.К. Майстер-принт, Типогр. Huss, 2019. - 224 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
В ілюстрованому енциклопедичному виданні систематизовано унікальні матеріали від часів Сабатинівської культури до епохи сарматів, що охоплюють величезний період історії України.
Дерев’янчук А. Й. 152-мм гаубиця 2С3М. Це дуже просто! (Вивчаємо за 10 днів) : навч. посіб. / А. Й. Дерев’янчук. - Суми : Сумський державний університет, 2018. - 230 с.
Экземпляры: всего:1 - ДП(1)
У навчальному посібнику розглянуто будову та дію складових частин 152-мм гаубиці 2А33, штатних боєприпасів до неї (осколково-фугасних, кумулятивних снарядів, снарадів із готовими уражувальними елементами, бойових зарядів та підривників). Окремими розділами подані відомості про ЗІП, підготовку гаубиці до стрільби й технічне обслуговування. Посібник може бути використаний як викладачами, слухачами і студентами ЗВО, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і курсантами ВЗВО, командирами артилерійських підрозділів, а також сержантами та солдатами артилерійських підрозділів.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. пам’яті А. М. Петуха, 9-10 грудня 2019 р. - Суми ; Вінниця: НІКО/ВНТУ, 2019. - 306 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ".
Завгородній Г. І. Чи було "Воссоединение Украины с Россией" у 1654 році?: присв. 365-річчю удаваної події "возз’єднання" 8.01.1654 р. та 360-й річниці Конотопської битви 28-29.06.1659 р. / Г. І. Завгородній. - Суми : Мрія-1, 2018. - 190 с. : іл. 
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Розповідаються питання про походження державності України, про обґрунтоване відновлення її історичної назви.
Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок ХХІ століття) / В. О. Кіктенко. - Київ, 2018. - 388 с.
Примірники: всього:1 - ВМ(1)
Аналізується історія розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі.
Охріменко М. Л. Скарби минувшини. Голос Кліо з теренів літописного Псла / М. Л. Охріменко. - Суми : Триторія, 2019. - 224 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Про Сумський Успенський чоловічий монастир, хотінський палац М. І. Комбурлея, сумську гілку відомого старшинсько-дворянського роду Савичів, художні полотна Ф. Васильєва та І. Крамського.
Підлісний В. І. Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень / В. І. Підлісний. - Суми : Триторія, 2019. - 592 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Книга заслуженого працівника соціальної сфери України, кандидата педагогічних наук Володимира Підлісного присвячена історії населених пунктів колишнього Штепівського району Сумської області (1923-1957). Автором приділено значну увагу процесам життєдіяльності людських громад і комунікативним зв’язкам у територіальній площі, у межах історично сформованого регіону – північно-західної Слобожанщини; аналізується взаємодія географічних, економічних, демографічних, екологічних, соціокультурних та ін. процесів у регіональному вимірі. Структура творчого дослідження складається із передмови, основної частини, додатків та списку використаних джерел. Видання доповнене численними ілюстраціями. Книга розрахована на широкий загал читачів: науковців, котрі працюють у царині історичної регіоналістики, краєзнавців, студентів і учнівську молодь, а також усіх, хто цікавиться історією України та Сумщини зокрема.
Ревматологія : навч. посіб. / Ред. Л. Н. Приступа, Г. А. Фадєєва. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 235 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розглянуто сучасні погляди на етіологію, патогенез, критерії діагностики та раціональну фармакотерапію ревматичних захворювань згідно із сучасними стандартами.
Улунова Г. Є. Культура професійного спілкування державних службовців : сутність, функціонально-структурні особливості, психодіагностика : монографія / Г. Є. Улунова. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 414 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми культури професійного спілкування державних службовців.
Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності : зб. матеріалів круглого столу з онлайн зв’язком, м. Суми, 12 вересня 2019 р. / Укл. О. М. Малиш. - Суми : Триторія, 2019. - 112 с.
Примірники: всього:2 - ВКЛ(2)
Збірник містить доповіді та повідомлення учасників круглого столу " Штрихи до портрета П. Куліша", який відбувся 12 вересня 2019 року у рамках святкування 200-річчя від дня народження українського письменника, фольклориста, етнографа, лінгвіста, видавця Пантелеймона Олександровича Куліша.четвер, 13 лютого 2020 р.

Журналу «Всесвіт» – 95 років!

     Відділ періодичних видань Сумської ОУНБ продовжує ділитися з читачами найцікавішим з літературно-мистецьких журналів. Сьогодні це славетний україномовний журнал іноземного письменства «Всесвіт».
У цьому році унікальна подія – «Всесвіт» святкує 95-річчя від дня
свого народження!

Сумська ОУНБ вітає вас!
Бажає щасливої долі, неперевершених перекладачів і відданих
читачів!
         Найдавніше й найповажніше в Україні незалежне літературно-мистецьке та громадсько-політичне видання почало своє існування 15 січня 1925 року в Харкові. Фундатором і першим головним редактором часопису став знаний письменник та громадський діяч Василь Еллан-Блакитний. Його помічниками були «українські творці новітньої культури світового рівня»[1]: Микола Хвильовий – літературний редактор та Олександр Довженко – художній редактор, без участі яких журнал не досяг би певних висот. 
З 1931року тонкий ілюстрований великоформатний «Всесвіт», наклад якого сягав понад 3 млн річних примірників, стає улюбленцем українців. На його сторінках друкувалися «нариси й фотоматеріали з усіх країн, твори українських та іноземних авторів, новини політики, економіки, географії, культури тощо»[2]. Слушно, що навіть за радянських часів, коли цензура носила тотальний характер, часопису вдавалося надрукувати деякі твори про життя суспільства розвинених країн Заходу, наявність демократичних поглядів іноземних громадян та поваги до їх прав… 
За період свого існування «Всесвіт» пережив і трагічні миті… У жовтні 1934-го року через політичні обставини двотижневик було закрито, а більшу частину працівників репресовано[3].
Втім, через 24 роки часопис відновив свою роботу у Києві 1958 року, став «товстим» та авторитетним щомісячником. «Універсальний ілюстрований журнал» перетворився в часопис перекладів і повністю присвячувався тільки іноземній літературі.
«Журнал зібрав навколо себе всі перекладацькі сили в Україні, розпочав широку публікацію творів письменників «країн народної демократії» та Заходу»[2]. Плідно співпрацювали з часописом такі метри художнього перекладу, як Микола Лукаш, Григорій Кочур, Анатоль Перепадя та гроно інших талановитих перекладачів, які своєю майстерністю надавали мові художніх творів яскравості, барвистості, емоційної насиченості.
З ініціативи Олега Микитенка в 1989 р. була заснована літературна премія журналу «Всесвіт» «Ars Translationis» («Мистецтво перекладу») ім. Миколи Лукаша. Лауреатами цієї поважної премії на 2016 рік стали 28 кращих перекладачів та перекладознавців.
До 1989 року була прибрана політична цензура, а із здобуттям Україною незалежності впала «залізна завіса». Нарешті! «Всесвіт» зміг надрукувати публікації раніше заборонених творів. Українці з великим задоволення долучилися до пізнання культурних надбань народів світу.
«У 1990 році наклад часопису сягнув свого піку – 76115 примірників місячного тиражу»[2].

Головні редактори:

•        Василь Блакитний (1925)
•        Євген Касьяненко (початок 30-х) – репресований
•        Ф. Таран (–1934) – репресований
•        Олексій Полторацький (1958–1970)
•        Дмитро Павличко (1971–1978)
•        Віталій Коротич (1978–1986)
•        Олег Микитенко (1986–2007)
•        Юрій Микитенко (2007–2012)
•        Дмитро Дроздовський (з 2012)

Треба зазначити, що кожен із головних редакторів вчасно вніс неоціненний вклад в духовну скарбницю «Всесвіту» і значно розширив коло публікацій світової літератури в Україні та сприяв підвищенню художнього рівня перекладів, що закріпило за ним статус лідера. А з приходом інтелектуала-літературознавця, критика, перекладача, прозаїка і поета Дмитра Дроздовського «посилилась наукова складова контенту видання, зокрема міжнародно-наукова»[2].
За часи своєї діяльності станом на 2015 рік журнал надрукував  твори близько 5000 авторів зі 110 країн світу, в перекладі з 83-х мов. Надруковані творіння орієнтовно 60-ти лауреатів Нобелівської премії. Тут і поетичні твори, і драматичні, романи, повісті, оповідання, новели, легенди та інші писання прозових жанрів. Всі вони употужнюють духовний, освітній та культурний рівень українців і допомагають вийти на більш високий щабель суспільного розвитку нації. А хто ж не пишається інтелектуальним скарбом своєї країни?
Нині часопис переживає не найкращі часи, перед виданням стоїть проблема вибору: бути чи не бути «Всесвіту» – улюбленцю української читацької аудиторії. Його наклад на кінець 2019 року в середньому складає 1005 примірників місячного тиражу. Журнал тримається на ентузіазмі працівників. З Україною в серці вони продовжують свою роботу...

Шановні українці! Ризик втрати часопису дуже великий. В єдності наша сила! Разом подолаємо всі негаразди! Передплатимо «Всесвіт», який «давно став українським явищем культури, національним символом»![2]


«Всесвіт» нашої книгозбірні чекає на вас!

Використані джерела та ресурси:

[1] Вежбовська Л. Постріл у самого себе. Містерія Миколи Хвильового [Електронний ресурс] // Історична правда : вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу:
https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/05/8/123335/ (дата звернення 05.02.2020). – Назва з екрана.

[2] «Всесвіт» : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал. – 1995. – №1 ; 2000. – №1-2 ; 2015. – №1-2.

[3] «Всесвіт»: (журнал) [Електронний ресурс] : Вікіпедія: вільна енциклопедія : вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)   (дата звернення 05.02.2020). – Назва з екрана.

Катерина Близнякова, бібліотекар
Сумської ОУНБ
понеділок, 3 лютого 2020 р.

Книги–ювіляри – 2020

Виставка-презентація «Книги-ювіляри – 2020» присвячена дитячим художнім творам, з часу написання яких виповнилася ювілейна дата в 2020 році. Дані видання знаходяться в фонді відділу абонементу для юнацтва Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки.

середа, 22 січня 2020 р.

Нові надходження за січень

 
Бегма В. М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доповідь / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. – Київ, 2019. – 64 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Оцінено основні стратегії інвестиційно–інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав.
                                                  
  Заїка А. І. На берегах тієї Комишанки : нариси з історії сіл та видатних людей населених пунктів Зеленківської сільської ради : Комишанки, Даників, Сороколітового, Мерок, Зеленківки / А. І. Заїка, І. К. Абаровський. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2013. – 431 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Ця книга  – збірка нарисів про історію населених пунктів Зеленківської сільської ради Недригайлівського району Сумської області: Комишанки, Даників, Сороколітового, Зеленківки, Мерків, Жовтоніжок, П’ятидуба. Розповіді доповнюють цікаві фотографії з сімейних архівів.
                                               
Історична біографіка в Україні : проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 364 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Містить аналіз сучасного стану, здобутків і проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки.                                                                          
Корж-Усенко Л. В. Концептуальні та організаційно–педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905 – 1920 рр.) : монографія / Л. В. Корж-Усенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 452 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Здійснюється аналіз проблеми розвитку освітнього процесу у вищий школі України.                                                                
 Курбас : Нові світи. – Київ : Мистецький арсенал, 2019. – 264 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Розповідається про відомого українського театрального режисера-новатора.                                                                           
Литвяк Т. Г. Говорять Суми! : до 80–річчя Сумського обласного радіо / Т. Г. Литвяк. – Суми : Білий птах, 2019. – 68 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Про історію Сумського обласного радіо за 80 років.
                                         
Національний каталог біотопів України. – Київ : ФОП Клименко Ю. Я., 2018. – 442 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України.
                                      
Обабіч : каталог виставки. – Київ : Мистецький арсенал, 2019. – 128 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Темою виставки "Обабіч" є питання, що таке сусідство, як люди живуть поруч або разом, як сусідять країни та суспільства.
                                     
Природнича освіта і наука для сталого розвитку України : проблеми і перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 жовтня 2019 р., м. Глухів) / ред. С. Д. Рудишин, ред. І. М. Коренева. – Суми : Вінниченко М. Д., 2019. – 209 с.
Примірники: всього:2 – ДП(2)
Представлено матеріали доповідей науковців і освітян України, в яких висвітлюються теоретико–методологічні та прикладні проблеми наукового і освітнього супроводу сталого розвитку.
                                    
Прокопчук С. Ф. На перехресті століть. У пошуках прозріння / С. Ф. Прокопчук. – Київ, 2019. – 400 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджується, як і чому в Україні запанував і досі править бал олігархічний режим, процвітає байдужість багатьох людей, у тому числі й частини представників національної еліти, до долі України.
                                   
Скульський А. М. Спас. Роздуми на порозі тонкого світу : від волхвів через Запорозьку Січ до Спасу Причорноморського / А. М. Скульський. – Вид. 3-тє, пер. і доп. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. – 256 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Видання узагальнює спадкові родові знання та власні спостереження, досліди і висновки А. М. Скульського з метою поширення української психодуховної культури "Спас" серед широких верств читачів.
                                 
Слинько Є. І. Хірургія шийного відділу хребта : монографія / Є. І. Слинько, М. В. Хижняк, Ю. Є. Педаченко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 464 с.
Примірники: всього:1 – ВЗОФ(1)
Розповідається про хірургічне лікування захворювань шийного відділу хребта.
                                
Сумчанин: серцем живу. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 100 с.
Примірники: всього:2 – ВКЛ(1), ДП(1)
                               
Тєлєтов О. С. Соціальна інфраструктура сучасних підприємств і територій : монографія / О. С. Тєлєтов, Н. Є. Летуновська, М. В. Провозін. – Суми : Триторія, 2019. – 240 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Розглянуто деякі аспекти соціальних проблем створення ОТГ, кластеризації територій та деяких галузей, налагодження партнерських стосунків між суб’єктами економічної діяльності та місцевою владою.
                              
Український млинологічний журнал. Вип. 2. – Харків-Київ : Видавець О. Савчук, 2019. – 304 с.
Примірники: всього:2 – ВМ(1), ВКЛ(1)
Млинологія вивчає млини та інші інженерні споруди, що використовують силу вітру,        води, м’язову силу людини чи домашніх  тварин для  приведення у рух зернопереробного, сукновального, ковальського або іншого обладнання.

Світ пам’ятає!


Світ пам’ятає!
Відділ періодичних видань Сумської ОУНБ пропонує корисну інформацію до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту – найкривавішого злочину НАЦИЗМА проти миру в історії людства.
27 січня в Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту Сумська ОУНБ приєднується до загальної печалі і разом з Україною та світовою спільнотою вшановує пам’ять мільйонів євреїв, а також незліченної кількості представників нацменшин, які під час Другої світової війни віддали життя за свою національність.
Схили голову!
У пам’ять про невинно убієнних…
Нагадування сучасному і прийдешнім поколінням…
Заради майбутнього…

Є речі, є трагедії, перед безмірністю яких будь-яке слово безсиле
                                     і про яких більше скаже мовчання – велике  мовчання.
                                                                                                І. Дзюба

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1-го листопада 2005 року,  відзначається у всьому світі щорічно 27 січня.
Саме цього дня 1945 року Радянська Армія визволила в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі.[2]
Україна вперше відзначила цю трагічну дату на державному рівні в 2012 році, відповідно до Постанови Верховної Ради України від 5-го липня 2011 р. № 3560-VI «Про 70-річча трагедії Бабиного Яру».
Голокост – (англ. Holocaust – винищення, всеспалення) найбільший злочин проти людяності.[1] За роки війни фашисти позбавили життя мільйони людей за національною приналежністю. Тотальному геноциду в часи Другої світової війни підлягав весь єврейський народ, внаслідок якого в Європі за статистикою загинуло до 6 мільйонів осіб, з них 1,5 млн були діти. Нацисти планово і систематично організовували масові вбивства. Єврейські громади було знищено фактично в усіх країнах Європи, окупованих гітлерівцями, крім Данії та Італії.
А Україна зазнала найбільших втрат: на її територіях було страчено від 1,5 млн до 1,9 млн євреїв. Це становить приблизно чверть від усіх загиблих євреїв на континенті і близько половини євреїв – мешканців СРСР, які загинули під час Шоа.
У цілому Україна втратила приблизно 70% довоєнного єврейського населення.[3]
Наведені цифри вкрай важливі для глибокого розуміння масштабу геноцида, який досяг в Європі неймовірного розмаху в часи існування Німеччини Веймарського періоду.
На Нюрнберзькому процесі 1945-1946 р. було визначено особливу жахливість ганебного злочину проти єврейського народу та інших національностей  і ухвалено звинувачувальний вирок.
Фашизм починається з неповаги до людини, а закінчується знищенням людини, знищенням народів. (І. Дзюба)
Наслідки Голокосту (Шоа) відчуваються і сьогодні, а його уроки, треба сподіватися, поступово все глибше усвідомлюються людством. Єврейське населення сучасної України становить, за різними оцінками, не більше десятої частини від довоєнного, і навряд чи коли-небудь досягне кількості, яка була на 1941 рік.
Голокост має історичне значення не тільки для євреїв. Теза «Ніколи більше» («Never again») набуває універсального розуміння – для кожної спільноти, представників будь-якої нації, раси, релігії тощо. Кожне вбивство є найстрашнішим злочином, якому немає й не може бути виправдання. Але вбивство людини лише через те, що вона від народження належить до певної нації чи раси, а особливо – схвалення такого «селективного» вбивства, запровадження геноцидальної системи знищення – це злочин, який підриває засадничі принципи існування людства, його основні гуманістичні цінності.[3]   
Не дозволяймо ж нікому, ніколи і ніде тотального знищення народу за національною, расовою або  релігійною приналежністю!

Світ буде пам’ятати, щоб не повернулося…

Фашистській, нацистській ідеології має бути протиставлено гуманізм; геноциду – захист людського життя й прав людини; ксенофобії – толерантність, повага до людини та її культурних цінностей.[3]
До уваги користувачів пропонується науково-дослідницька робота, в цифрах і фактах, кандидата історичних наук, директора Українського інституту вивчення Голокосту «Ткума» й музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» Щупака Ігоря Яковича, де «розглядається характер Голокосту як універсального та безпрецедентного явища, його місце в українській історіографії від часів Другої світової війни до сьогодення».
Щупак І. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру). – Український історичний журнал. – 2016. – №4. – С. 152-172 ; №5. – С. 175-201.

Сумська ОУНБ радить вчителям історії ознайомитись з низкою статей виставки-хроніки «Пам’ятати, щоб не повернулося…» .

1. Іванова Н. Вічний вогонь менори : позакласний захід з історії України. 11-й клас / Н. Іванова // Історія України. – 2017. – № 7 (квіт.). – C. 19-23.
2. Історія Голокосту: програма факультативного курсу за вибором для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів // Історія України. – 2014. – № 16 (серп.). – C. 24-29. – Библиогр. в конце ст.
3. Волянюк Л. Масштаби та наслідки Голокосту на території Лановеччини. Пошуковий історичний вебквест: трагічна доля єврейського народу / Л. Волянюк // Історія України. – 2019. – №22 (листоп.). – C. 12-24.
4. Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик, Е. Лозовер // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 8. – C. 45-52.
5. Дідик Д. Поетичний меридіан Пауля Целана / Д. Дідик // Всесвітня література в сучасній школі. – 2018. – № 9. – C. 34-37.
6. До 75-річчя трагедії Бабиного Яру та Похідних груп ОУН // Українська культура. – 2016. – N5. – C. 24-25: фото.
7. Друга світова війна: всесвітня історія. 11-й клас // Історія України. – 2017. – № 17 (верес.). – C. 1-5 (вклад.)
8. Каєнко О. Література і пам’ять про Голокост за поезією Пауля Целана "Фуга смерті" : матеріали до уроку/ О. Каєнко // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ: Видавництво "Педагогічна преса ". – 2018. – N 6. – C. 41-47.
9. Муляр-Муляренко А. Три жінки в чорному : із хроніки українського буття / А. Муляр-Муляренко // Дзвін. – 2010. – №11. – C. 94-105.
10. Поліщук Я. Пристрасть і мудрість Зузанни Гінчанки/ Я. Поліщук // Слово і час. – 2017. – N 3. – C. 38-47.
11. Черкаська Л. Друга світова війна та Голокост у навчальних програмах та шкільних підручниках з історії/ Л. Черкаська // Історія України. – 2014. – № 17 (верес.). – C. 10-14.
12. Щупак І. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – N4. – C. 152-173.
13. Щупак І. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру) / І. Щупак // Український історичний журнал. – 2016. – N5. – С.176-201.

Використані джерела та електронні ресурси

[1]. Голокост [Електронний ресурс] : Вікіпедія: вільна енциклопедія : вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 (дата звернення 24.01.2020). – Назва з екрана.
[2]. Аушвіц-Біркенау [Електронний ресурс] : Вікіпедія: вільна енциклопедія : вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%88%D0%B2%D1%96%D1%86 (дата звернення 24.01.2020). – Назва з екрана.
[3]. Щупак І. Уроки Голокосту в українській історичній науці та освіті : від наративу до осмислення й постановки суспільного питання про покаяння (до 75-ї річниці трагедії Бабиного Яру). – Український історичний журнал. – 2016. – №4. – С. 152-172 ; №5. – С. 175-201.
[4]. Вшановуємо пам’ять жертв Голокосту [Електронний ресурс] : зображення // Донецький національний університет імені Василя Cтуса : вебсайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://news.donnu.edu.ua/2019/01/27/vshanovuyemo-pamyat-zhertv-golokostu/ (дата звернення 24.01.2020). – Назва з екрана.

Катерина Близнякова, бібліотекар Сумської ОУНБ