середа, 6 грудня 2017 р.

Нові надходження у листопаді

Адміністративний менеджмент для магістрів : підручник / ред. О. М. Теліженко, С. В. Глівенко. – Суми : Університетська книга, 2016. – 872 с.
Примірники: всього: 2 – ДП (1), ВОК (1)
У підручник увійшли навчальні лекційні матеріали за спеціальністю «Адміністративний менеджмент», апробовані при підготовці студентів рівня «магістр» у Сумському державному університеті

Барвінок Г. Твори у двох томах. Т.1 Оповідання з народних уст / Г. Барвінок. – Львів : БаК, 2011. - 572 с.
Примірники: всього: 2 – АБ (1), АДЮ (1)
Ганна Барвінок – літературне ім’я Олександри Михайлівни Білозерської-Куліш (1828–1911). Це перше найповніше видання спадщини письменниці у двох томах. До першого тому увійшли художні твори

Валлє В. Жага свободи / В. Валлє. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 312 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК (1)
Від індивідуальної свободи людини, що проявляє себе свободою думки, почуттів, бажань і вчинків, до економічної і політичної свободи як невід’ємних передумов свободи особистості – таким шляхом авторка пропонує пройти читачеві

Все про серце : науково-популярний довідник клініки Мейо . – Львів : БаК, 2005. – 432 с.: іл.
Примірники: всього: 2 – ВОК (1), ЮЧЗ (1)
У книзі, написаній провідними фахівцями всесвітньо відомої американської клініки Мейо, детально висвітлені профілактика, діагностика та лікування серцево-судинних захворювань

Досвід європейських країн у вирішенні питань екологічної безпеки : навч. посіб./ О. С. Мельник, І. М. Коренева, Л. П. Загородня, І. Г. Данильченко. – Суми : Мрія, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 1 – ДП (1)
Навчальний посібник є методичним забезпеченням курсу «Реалізація стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду», спрямованого на поширення інформації про реалізацію екологічної політики, екологічної освіти в європейських країнах, поглиблення знання з європейського досвіду щодо екологічної безпеки

Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник/ О. В. Зайцев. Суми : Сумський державний університет, 2017. 412 с.
Примірники: всього: 1 – ДП (1)
Розкриті теоретичні й практичні питання організації та ведення податкового управління і контролю

Караванський С. Лист до Героя пера – Марії Матіос : листи, статті, інтерв’ю і таке інше / С. Караванський. – Львів: БаК, 2013. – 220 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК (1), АБ (1)
Ця збірка листів та статей стане у пригоді всім, хто цікавиться українською мовою та шляхами її відродження після сталінського мовного Голодомору

Макарова В. В. Система землекористування : інформаційно-обмежувальний підхід : монографія / В. В. Макарова. – Суми : Університетська книга, 2017. – 98 с.
Примірники: всього: 2 – ДП (1), ВДПАН (1)
У матеріалах представленого дослідження розглянуто проблеми формування структури системи землекористування

Мозговий І. П.  Палеоконтакт : міфи чи реальність? : монографія / І. П. Мозговий. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 237 с.
Примірники: всього: 1 – ВКЛ (1)
Розкриваються філософські, культурологічні й природничо-наукові засади дослідження питання міжгалактичних зв’язків

Основи психотерапії : навч. посіб. / ред. К. В. Седих, О. О. Фільц. – Київ : Академія, 2017. – 192 с. – (alma mater+)
Примірники : всього: 1 – АДЮ (1)
Розкрито засади психотерапії, ключові психотерапевтичні ідеї і теорії, напрями і методи дослідження психічної реальності, найактуальніші методики і техніки психотерапевтичної діяльності

Пашкевич Г. О. Хліб давньої України : наук. попул. вид. / Г. О. Пашкевич. – Київ : Видавн. дім «Скіф», 2012. – 160 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН (1)
Книга відтворює цілісну картину появи та розповсюдження на території України культурних рослин на протязі тисячоліть

Сковорода Г. С. Повна академічна збірка творів / Г. С. Сковорода. – 2-ге вид., стер. – Харків : Видавець Савчук О. О., 2016. – 1400 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК (1)
Ця книга – перше видання творів великого українського поета й філософа Г. Сковороди (1722–1794), здійснене в належному академічному форматі

Слобожанщина. Вип. 22: Письменники Сумщини : хрестоматія / упоряд. О. Вертіль, В. Вовчанецький. – Вид. 2-е, доповн. – Суми : Мрія-1, 2017. – 352 с.
Примірники: всього: 1 – ВКЛ (1)
Це перша в історії Сумщини хрестоматія художніх творів професійних письменників-земляків – членів обласного осередку Національної спілки письменників України

Українська мова. Тестові завдання. 5-11 класи : посібник / ред. Н. В. Гуйванюк. – 4-те вид., стереотип. – Київ : Академія, 2018. – 504 с.
Примірники: всього: 1 – АДЮ (1)
Посібник охоплює теоретичні і практичні аспекти основних розділів курсу сучасної української мови і передбачає різні за функціональним призначенням тестові завдання, які можуть бути використані на уроках, під час самостійної роботи учнів

Шавель І. Цілющі рослини України / І. Шавель. – Львів : БаК, 2012. – 432 с.
Примірник: всього: 2 – ВДПАН (1), ВОК (1)
Подано українські назви лікувальних рослин, їх застосування в медицині

пʼятниця, 20 жовтня 2017 р.

Нові надходження у жовтні

Агрогрунтознавство : навч. посіб. / В. І. Лопушняк, В. Б. Данилюк, О. В. Гаськевич, Н. І. Лагуш. – Львів : Львів. нац. аграр. ун-т., 2016. – 212 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Висвітлено сучасні уявлення про походження, склад та властивості грунтів

Баймуратов М. О. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування України у локальній системі зовнішньоекономічної діяльності : монографія / М. О. Баймуратов, Є. О. Васильєв; ред. Ю. О. Волошин, Б. Я. Кофман. – Одеса : Фенікс, 2017. – 216 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджуються ролі територіальної громади і органів місцевого самоврядування України у створенні локальної системи зовнішньоекономічної діяльності.

Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л. В. Барановська. – Київ : НАУ, 2015. – 240 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Систематизовано знання з педагогіки та психології вищої школи як науки та навчальної дисципліни, наведено відомості про становлення та розвиток вітчизняної системи підготовки кадрів вищої кваліфікації у руслі європейської та світової освітньої інтеграції.

Владимиров В. М. Вступ до журналістики : навч. посіб. / В. М. Владимиров. – Київ : НАУ, 2015. – 284 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник має на меті дати студентам-першокурсникам початкові знання з обраної ними професії.

Гічан і. С. Політична психологія : навч. посіб. / І. С. Гічан, К. І. Гічан, Я. І. Ардашова. – Київ : НАУ, 2015. – 252 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено питання існування людини в політиці й політики в людині.

Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : монографія / М. В. Грушко. – Одеса : Фенікс, 2016. – 284 с. – (Міжнародне право)
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Здійснено аналіз міжнародно-правового режиму військовополонених та досліджено його розвиток та специфіку.

Зінько І. З. Зовнішня політика країн Північної Європи : навч. посіб. / І. З. Зінько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 328 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено зовнішню політику країн Північної Європи – успішного у суспільно-політичному та соціально-економічному розвитку субрегіону.

Загальна екологія : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г. М. Франчук, С. М. Маджд, М. М. Радомська, Є. О. Вовсуновський. – Київ : НАУ, 2015. – 232 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У посібнику розглянуто широке коло питань, що стосуються основних напрямів досліджень сучасної екології. Усі розглянуті теоретичні аспекти доповнено відповідними лабораторними і практичними роботами.


Здрок В. В. Основи економетричних досліджень : навч. посіб. / В. В. Здрок. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 358 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику подано короткі теоретичні відомості до кожного розділу дисципліни, наведено методичні рекомендації щодо застосування економетричних досліджень для вивчення конкретних соціально-економічних систем.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Кучик О. С. Україна в міжнародних організаціях : підручник / О. С. Кучик. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 412 с.
Примірники: всього:4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Розглянуто діяльність України в міжнародних організаціях.

Ровенчак О. А. Міжнародна міграція : теорія та практика : монографія / О. А. Ровенчак, В. В. Володько. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. – 412 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Представлено поняттєвий апарат сучасних міграційних процесів та висвітлено його складові.

Смирнова К. В. Правове регулювання конкуренції в Європейському Союзі : теорія і практика : монографія / К. В. Смирнова. – Одеса : Фенікс, 2015. – 432 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджено основні аспекти правового регулювання конкуренції Євросоюзу.

Сучасні проблеми міжнародного права : liber Amicorum до 60-річчя професора М. В. Буроменського / ред. В. Репецький, В. Гутник. – Львів – Одеса : Фенікс, 2017. – 564 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Монографія присвячена відомому українському юристу М. В. Буроменському, судді Європейського суду. Вона продовжує серію наукових праць на честь провідних вітчизняних юристів-міжнародників.

Швед М. Основи інклюзивної освіти : підручник / М. Швед. – Львів : Український католицький університет, 2015. – 360 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
У підручнику висвітлено концептуальні підходи до освіти людей з особливими потребами, особливу увагу приділено сучасному стану розвитку інклюзивної освіти в Україні та Сполучених Штатах Америки як країні, де започаткована й активно розвивається інклюзивна форма навчання.


середа, 23 серпня 2017 р.

Нові надходження у серпні

Войналович О. В. Охорона праці на будівельних об’єктах АПК : навч. посіб. / О. В. Войналович, Д. Г. Кофто, М. М. Мотрич. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 398с.
Примірники: всього: 1 – ВДЕТН(1)
У посібнику розглянуто питання функціонування системи управління охороною праці на будівельних підприємствах – задачі, документальне забезпечення, навчання з правоохоронних питань, контроль безпеки праці.

Войналович О. В. Охорона праці у рибному господарстві : навч. підруч./ О. В. Войналович, Є. І. Марчишина. – Київ : "Центр учбової літератури", 2016. – 630 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У підручнику представлено підходи та вимоги щодо забезпечення нормативних умов праці на рибогосподарських підприємствах.

Етика ділового спілкування : навч. посіб./ Т. Б. Гриценко, С. П. Гриценко, Т. Д. Іщенко и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 344 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано матеріал із основ психології та етики спілкування у сфері управління, ділових відносин, наукової організації праці.

Зверяков М. І. Управління фінансовою стійкістю банків : підруч./ М. І. Зверяков, В. В. Коваленко, О. С. Сергєєва. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 520 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Підручник присвячений питанням управління фінансовою стійкістю банків.

Історія новітньої зарубіжної літератури : навч. посіб./ Г. Й. Давиденко, О. М. Чайка, Н. І. Гричаник, М. О. Кушнєрьова. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 274 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
У посібнику розглядаються вагомі здобутки письменників ХХ-ХХІ століття і їх місце у всесвітньому літературному процесі.

Історія світової культури : навч. посіб. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 400 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник відкриває логіку розвитку світової культури, її роль у прогресі людства. Матеріал посібника дає змогу опанувати рух культуротворення від доісторичного періоду до складних суперечливих процесів культури ХХ століття.

Кралюк П. М. Історія релігієзнавства в Україні : навч. посіб./ П. М. Кралюк, М. В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2017. – 160 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), АБ(2), АДЮ(1)
Підручник містить курс лекцій з історії релігієзнавчої думки в Україні від її витоків – часів Київської Русі і до наших днів.

Мальська М. П. Організація наукових досліджень : навч. посіб./ М. П. Мальська, І. Г. Пандяк. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 136 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
У навчальному посібнику проаналізовано методичні основи та організацію наукових досліджень – процес вибору теми, виконання, оформлення і захисту курсової, дипломної та інших типів студентських робіт.
Мальська М. П. Світовий досвід розвитку туризму : підруч./ М. П. Мальська, Н. М. Паньків, А. Б. Ховалко. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 244 с.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), АДЮ(1)
Висвітлено просторово-часові особливості зародження та розвитку мандрівництва і туризму в світі та Україні, знайдено періодичну градацію та порівняльний аналіз розвитку світового і вітчизняного туризму.

Мова як система : навч. посіб./ В. А. Глущенко, Ю. В. Ледняк, В. М. Овчаренко, І. М. Рябініна. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 132 с.
Примірники: всього: 3 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1)
У навчальному посібнику розглянуто питання системної організації мови на всіх рівнях, що передбачено програмою курсу "Вступ до мовознавства" на філологічних факультетах.

Неліпа Д. В. Організаційно-правові засади державної служби в Україні : підручник/ Д. В. Неліпа. – 2-ге вид. перероб. та доповн. – Київ : "Центр учбової літератури", 2017. – 376 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Підручник розкриває конституційні засади державної служби в Україні, її історію, види, принципи функціонування, порядок проходження та припинення повноважень державних службовців, особливості їх правового статусу.

Основи філософії : навч. посіб./ Л. О. Сандюк, С. П. Симоненко, О. В. Сулим и др. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 412 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник включає три модулі. Перший модуль - "Історичні типи філософії", другий модуль – "Основні проблеми філософії", третій модуль – "Проблеми гносеології та теоретико-методологічні засади логічного мислення". До кожної теми курсу запропоновані комплекс проблемно-пошукових завдань, тематика рефератів та доповідей.

Плотницька І. М. Ділова українська мова : навч. посіб./ І. М. Плотницька. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 256 с.
Примірники: всього: 2 – ЧЗЮ(1), АДЮ(1)
У навчальному посібнику розглядаються граматичні парадигми частин мови в ділових паперах, особливості писемного й усного ділового мовлення, реквізити і правила оформлення документів.

Сирохман І. В. Асортимент і якість кондитерських виробів / І. В. Сирохман, В. Т. Лебединець. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 636 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Наведено класифікацію і дано товарознавчу характеристику кондитерських виробів. Розглянуто формування асортименту, вимоги до якості та правила приймання кондитерських виробів.

Юрченко Л. І. Екологія : навч. посіб. / Л. І. Юрченко. – Київ : Видавничий дім "Професіонал", "Центр учбової літератури", 2017. – 304 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Навчальний посібник є адаптованою до навчальних потреб систематизацією провідних поглядів і позицій сучасної екологічної думки.