четвер, 3 грудня 2020 р.

Нові надходження за грудень

                                                           
Бадер В. І. Лінгводидактична підготовка магістрів початкової освіти : навч.-метод. посіб. / В. І. Бадер. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 210 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Посібник зорієнтовано на вдосконалення лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, викладача вишу; здобуття ґрунтовних знань про сучасні вітчизняні й зарубіжні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні, пов’язані з напрямом електронної лінгводидактики.
Базиль С. М. Інформатика у професійній діяльності педагога професійного навчання : навч. посіб. / С. М. Базиль, В. С. Толмачов. – Суми : Мрія, 2020. – 240 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Подано теоретичний матеріал про прикладне програмне забезпечення пакету LibreOffice. Наведено теоретичні відомості про редактори векторної Inscape, а також систему автоматизованого проектування LibreCad.
Борисюк В. М. Фізичні властивості двомірних наноматеріалів та металевих наночастинок : монографія / В. М. Борисюк, О. В. Максакова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 100 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Монографія містить результати досліджень фізичних властивостей двовимірних наноматеріалів і металевих наночастинок методами класичної молекулярної динаміки та комп’ютерного моделювання.
Гончаров О. А. Чисельні методи розв’язання прикладних задач : навч. посіб. / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 142 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У посібнику наведені теоретичні відомості та варіанти завдань для виконання практичних і курсових робіт. Рекомендований для студентів закладів вищої освіти спеціальностей "Прикладна математика" та "Комп’ютерні науки".

Ільїна Н. М. Клінічна психологія : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2020. – 163 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У посібнику розглядаються різнопланові аспекти клінічної психології як окремої галузі психологічного знання.
Корнієнко О. М. Шляхами предків : засади національно-патріотичного (козацького) виховання : посіб. для виховників / О. М. Корнієнко. – Суми : Мрія, 2019. - 248 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Посібник, що створений на основі педагогічного досвіду Сумської дитячо-молодіжної організації "Молода Січ", що має на меті надання методичної допомоги педагогам-організаторам і методистам дитячих та молодіжних громадських організацій патріотичного спрямування.
Летуновська Н. Є. Маркетинг у туризмі : підручник / Н. Є. Летуновська, О. В. Люльов. – Суми : СумДУ, 2020. – 270 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингу в туристичній сфері.
Луб’яні та технічні культури : зб. наук. праць. Вип. 6(11). – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 152 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Збірник містить наукові статті з питань селекції, насінництва, землеробства, захисту від шкідників та хвороб, механізації зібрання, первинної переробки, стандартизації та економіки луб’яних і технічних культур.
Моделювання загроз втрати суспільної довіри до фінансового сектору країни : монографія. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 215 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У монографії репрезентовані теоретико-методологічне узагальнення та удосконалення сучасних підходів до моделювання суспільної довіри до фінансового сектору країни.
Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. – Київ : Фенікс, 2018. – 160 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Збірник містить матеріали аналітичного науково-практичного дослідження, доповідей і виступів українських експертів і науковців.
Суми: містяни, постаті, земляки. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2019. – 100 с.
Примірники: всього:2 - ВКЛ(2)
Ця книжка – третє видання в межах реалізації інформаційного проєкту Сумської міської ради "Я – сумчанин". У ній представлено художньо-публіцистичні розповіді про наших сучасників – мешканців обласного центру, що варті уваги та шани всієї громади.
Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку артилерії : навч. посіб. / Ред. П. Є. Трофименка. – Суми : Сумський державний університет, 2020. - 463 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Викладено основи будови топогеодезичних приладів і правил роботи на них, організації та проведення топогеодезичної прив’язки в артилерійських підрозділах ланки дивізіон – батарея.
Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого 2020р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 200 с.
Примірники: всього:2 – ВКЛ(1), ДП(1)
Збірник присвячений актуальним проблемам української археології: здобуткам, сучасному стану, перспективам.
Швачко С. О. Об’єкти перекладознавства : монографія / С. О. Швачко, І. К. Кобякова, Т. О. Анохіна. – Суми : Сумський державний університет, 2019. - 219 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Автори розглядають конкретні модуси мови, мовлення та мовленнєвої поведінки, зосереджуючи увагу на таких об’єктах перекладу, як номінативні одиниці, комунікативні одиниці й мовчазні лакуни.
Шевченко Л. М. Застосування хмарних технологій для організації освітньої діяльності / Л. М. Шевченко. – Суми : Мрія, 2020. – 60 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У методичних рекомендаціях наведені основні теоретичні відомості щодо хмарних сервісів, можливості їх використання для оптимізації освітнього процесу.

середа, 18 листопада 2020 р.

Відеоінтерв’ю з українцями «Гідність – це … Свобода – це …» (до Дня Гідн...

«Гідність держави зрештою залежить від гідності особистостей, які її створюють» (Дж. Міль).

21 грудня – знаковий символічний день в новітній історії України.  ХХI століття народ України розпочав з подій на майдані Незалежності, які продемонстрували світу, що з ним не можна робити все, що заманеться владі та політтехнологам. Це дата показового спротиву приниженню гідності людини, задекларованій в основному законі – Конституції. Листопадові події засвідчили, що в Україні є нація, громадянське суспільство, котре має власну політичну волю.

«… ми ж усі тоді й виходили на вулиці саме заради гідності» (С. Жадан).


Образ філософії на межі тисячоліть

 

                                                   До Міжнародного дня філософії

За регламентом ЮНЕСКО з 2002 року в світі проводиться Міжнародний день філософії. В 2020 році він припадає на 19 листопада.

Головна мета цього дня – зробити філософію ближчою кожному: академіку, студенту та широкій аудиторії, усім, хто цікавиться  такою діяльністю, яка  відкриває нові можливості та простори для філософських роздумів, критичного мислення та дискусії. Сучасна філософія містить у собі широкий спектр підходів до розв'язання найрізноманітніших проблем людського буття. Але центральними серед них є проблеми осмислення тенденцій сьогодення, проблем людини, засад її буття та її можливостей.

Сумська ОУНБ для викладачів та студентів вищих закладів освіти пропонує підручник:

Петрушенко В. Л. Філософія: підручник/ В. Л. Петрушенко. - 5-те вид.. – Львів: Новий Світ - 2000, 2018. – 504 с.

         Це видання є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії. Велика увага в книзі приділяється філософії історії, особистості, культури та науки.

Заслуговує на увагу збірник цитат з видатних філософських творів:

Батлер-Боудон Т. 50 видатних творів. Філософія/ Том Батлер-Боудон; Пер. з англ. Н. Лавської. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2019. – 456 с.

В цій книзі коротко і чітко обговорюються та інтерпретуються думки п’ятдесяти філософів з найдавніших часів до наших днів. Вона знайомить читачів з основними працями, які сформували філософію як дисципліну та справили відчутний вплив на реальний світ.

Користувачів, які цікавляться проблематикою, функцією та походженням філософії, у відділі періодичних видань бібліотеки чекають такі часописи: «Філософія освіти», «Философские науки», «Вопросы философии», «Философская и социологическая мысль». На особливу увагу заслуговує журнал Національної академії наук України та Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди «Філософська думка». На сторінках якого можна знайти матеріали про історію інституту філософії та події в науковому житті нашої країни. Для найбільш активних поціновувачів часопису в інтернеті є його електронна версія: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd.

Ознайомившись з цією літературою, ви зможете подивитись на світ і людей з нової, іншої чи незвичної точки зору.
пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

50 найвідоміших видів


 

Любі друзі!

Пропонуємо вам познайомитися з цікавою, захоплюючою серією книг "Міні-енциклопедія", яка ідеально підходить для юних дослідників. Перед вами відкриється цікавий та безмежний світ природи, що таїть в собі багато неймовірного та незвіданого.

Див.


вівторок, 10 листопада 2020 р.

Візуальний розклад

 


У фокусі: діти з особливими освітніми потребами

 До уваги фахівців та батьків дітей з аутизмом:

стаття Віти Краузе, дефектолога

 Сумського обласного центру комплексної

 реабілітації для дітей та осіб з

інвалідністю

 

 

Краузе В. Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

// Дефектолог. – 2020. – № 6. – С. 16-21.

У статті наведено алгоритм роботи з візуальними розкладами та поради для якнайефективнішого запровадження цієї дидактичної системи.

 

 

Візуальний розклад дня роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та розладами аутичного спектру (РАС) – необхідний етап соціалізації та гармонійного розвитку. Це як дорожня карта, яка дає можливість долати всі труднощі та пройти точно по наміченому шляху. Дітям з особливими потребами важливо відчувати структурність та упорядкованість життя,  отже адаптуватися та реалізуватися як рівноправні та повноцінні члени суспільства. Таким дітям необхідно активніше включатися в освітній процес. У закладах освіти вони мають змогу осягнути основи незалежного життя, засвоїти нові форми поведінки, спілкування, свідомо робити вибір та приймати самостійні рішення…

За приблизними підрахунками від третини до половини дітей та дорослих з аутизмом не розмовляють узагалі. Але є певні методи та прийоми, які можуть полегшити комунікацію як дітям з РАС, так і їхнім батькам. Адже щоб поділитися думками, почуттями та емоціями – а інколи і для найпримітивнішого висловлення власних потреб – людині не завжди потрібна мова [1].

Авторка надає альтернативний соціально-прийнятний спосіб комунікації дитині з РАС, яка:

          має труднощі в розумінні чужого мовлення, погано інтерпретує жести та міміку;

          недостатньо орієнтується у послідовності подій, соціальних правилах;

          не може невербально (жестами та мімікою) повідомити іншим про свої бажання, потреби, переживання тощо, інакше, ніж, здійнявши галас, намагаючись привернути увагу [1].

 

          В статті акцентується увага на планшеті «Зараз – потім», який першочергово сприяє використанню ВР. Планшет допоможе навчитися дотримувати інструкцій та дає змогу розвинути в дитини навички вирішення нових біль складних завдань, правильну поведінку і співробітництво.

У дітей з розладами аутичного спектру важко формується структура часу. Діти не знають коли і що можна робити, не можуть самостійно спланувати особистий час, а це призводить до порушення поведінки, до агресії.

До уваги пропонується схема «Алгоритм використання ВР». Адже візуальний розклад дає змогу наочно вибудувати розпорядок дня або послідовність завдань, які необхідно виконати на занятті зі спеціалістом, на уроці тощо. Важливо! Правильно добирати завдання, які мають логічне закінчення, щоб створити коректну послідовність. Причому дібрані завдання повинні відповідати віку та можливостям дитини. Це сприятиме формуванню у дітей позитивного ставлення до навчального процесу та допоможе їхній соціалізації. 

Правильне застосування ВР під час корекційно-розвивального заняття для дітей із РАС та іншими порушеннями в розвитку дозволяє вирішити відразу кілька найважливіших завдань:

          підвищити самостійність учня;

          зменшити вияви небажаної поведінки та розвинути навички співпраці;

          ВР допомагає опрацьовувати навички соціальної взаємодії;

          розклад допоможе організувати дозвілля учня та заохотити його до більш функціональної й ефективної діяльності [1].

 

Візуальні плани допомагають дітям та дорослим виконувати рутинні заходи протягом дня. Плани використовуються в школі, вдома та інших місцях, допомагають зосередитися на реально важливому.

Докладніше дізнайтеся про ВР зі статті Віти Краузе « Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

Використані джерела:

[1]     Краузе Віта. Візуальний розклад. Ритуал чи необхідність?

// Дефектолог. – 2020. – № 6. – С. 16-21.

 

Катерина Близнякова, бібліотекарка Сумської ОУНБ

середа, 4 листопада 2020 р.

Відео-презентація дитячого журналу «Веселі уроки»

Коло пізнавальних журналів для дітей дуже різноманітне і один із них - «Веселі уроки». Журнал справжній помічник у навчанні, де школярі знаходять відповіді на свої питання. Це приваблює і спонукає до читання дитячої періодики. Див.

Осіннє читання

 Осінь – надзвичайно красива пора, коли особливо хочеться тепла і яскравих вражень, хочеться їсти різні смаколики і читати цікаві книги. Молоді ми пропонуємо добірку книг, які, на наш погляд, якнайкраще підходять для читання восени – вони дають наснагу для роздумів і добре пасують під осінній настрій

див.

Нові надходження за грудень

                                                            Бадер В. І. Лінгводидактична підготовка магістрів початкової освіти : навч.-мето...