вівторок, 30 липня 2019 р.

Нові надходження за липень


Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176 с.
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в закладах загальної середньої освіти.

  Здобицький А. Я. Трактори  : навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. – Львів : ФОП Піча С. В. ; Новий Світ-2000, 2018. – 107 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Наведено класифікацію, конструктивні особливості будови колісних і гусеничних тракторів.

 Земельне право України : навч. посіб. / Є. І. Федик, С. Є. Федик, Р. Є. Гентош та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 218 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Розкрито широке коло положень Земельного права України, а також теоретичні положення та нормативи правового регулювання земельних відносин. 

 Кукалець М. В. Методика викладання природознавства у початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. В. Кукалець. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 223 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:2 - ЧЗЮ(1), АБ(1)
Розглядаються сучасні технології організації навчально-виховного процесу з методики викладання природознавства.


 Панас Р. М. Екологія грунтів : навч. посіб. / Р. М. Панас. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 481 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Розкрито суть екології ґрунтів як сучасної біосферної науки.

 Романовська Л. І. Основи психології і педагогіки : навч. посіб. / Л. І. Романовська, Л. О. Подкоритова. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 450 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Подано основний матеріал про цілі і завдання психології і педагогіки.

  Рябенький В. М. Цифрова схемотехніка : навч. посіб. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 736 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 - ВДЕТН(1)
Розглянуто теоретичні основи опису електричних сигналів аналогового, дискретного та цифрового типів.

 Скребкова-Пабат М. А. Методика навчання іноземної мови у дошкільних навчальних закладах та початковій школі : навч.-метод. посіб. / М. А. Скребкова-Пабат, Г. В. Фінчук. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 200 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:2 – ЧЗЮ(1), ВДІМ(1)
Викладено теоретичні засади раннього шкільного навчання іноземних мов.
Соціальна політика : навч. посіб. / ред. В. М. Піча, ред. Я. Б. Турчин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 318 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1)
Подані ключові поняття і терміни соціальної політики, новітні наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених. 

Судова психіатрія та судово-психіатрична експертиза : навч. посіб. / І. М. Григус, В. О. Самороков, В. І. Цимбалюк и др. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 119 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Розглянуто основні правові основи судової психіатрії.

 Сухарев С. М. Техноекологія та охорона навколишнього середовища : навч. посіб. / С. М. Сухарев, С. Ю. Чундак, О. Ю. Сухарева. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 256 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
У посібнику викладено теоретичні основи дисципліни, показано місце техноекології в питанні охорони навколишнього середовища.
 Сучасна політична лексика : енцикл. словник-довідник / ред. Н. М. Хома. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 396 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Охоплює новітню політичну термінологію з політології.
 Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навч. посіб. / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 286 с. – (Вища освіта в Україні)
Примірники: всього:1 – АБ(1)
Розглянуто цикли, схеми і конструкції холодильних машин і установок, які використовуються при низькотемпературній обробці і зберіганні харчових продуктів.

 Теоретичні основи державного земельного кадастру : навч. посіб. / ред. М. Г. Ступень. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 336 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Викладено теоретичні основи державного земельного кадастру.
 Ченшова Н. В. Вступ до права ЄС : навч. посіб. / Н. В. Ченшова, В. А. Юсупов. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 100 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
У навчальному посібнику подано систематизований матеріал для ознайомлення з концептуальними основами формування, розвитку та сучасного права Європейського Союзу.
пʼятниця, 21 червня 2019 р.

Нові надходження у травні 2019 року

Асиметрична стратегія Ізраїлю в період становлення держави: висновки для України : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ, 2018. - 64 с.
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Проаналізовано досвід Ізраїлю у питаннях формування та реалізації асиметричної стратегії у зовнішньополітичній сфері в період становлення як держави.

 
Гаудер П. Верховенство права в реальному світі / П. Гаудер. - Харків : Право, 2018. - 392 с.
Примірники: всього:2 - ВОК(1), АБ(1)
Автор обґрунтовує нову концепцію верховенства права як координованого контролю над владою і показує, що за такого розуміння верховенство права створює і підтримує в суспільстві соціальну рівність.

 
Григорій Іванович Калиновський та його знаменита книга "Опис весільних українських простонародних обрядів ..." - визначна історична пам’ятка українства. Кролевеччина - унікальний куточок українства на північному сході України / автор-упоряд. О. Т. Холоєвський. – Черкаси : Вертикаль; Видавець Кандич С. Г., 2017. - 112 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)

 
Громадянське суспільство України: сучасні практики та виклики розвитку : аналіт. доповідь / Нац. ін-т стратегічних досліджень. - Київ, 2018. - 128 с.
Примірники: всего:1 - ВОК(1)
Проаналізовано суспільні настрої, організаційно-інституційні форми та практики громадської активності, зокрема основні тенденції молодіжної самоорганізації.

 
Данченко Н. О. Я хочу слухати весну : збірка пісень / Н. О. Данченко. – Ніжин : ПП Лисенко М. М., 2018. - 200 с.
Примірники: всього:2 - ВМ(1), ВКЛ(1)
Збірка пісень "Я хочу слухати весну" вмістила вибрані твори Надії Данченко за багаторічну творчу діяльність. Основу книги склали пісні, написані на власні поезії.

 
Земанек А. Битва за Шостку. 1918 / А. Земанек, В. Кириєвський. – Шостка : Сіверщина, 2018. – 59 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)

 
Козачук В. Шкільна історія Локотків / В. Козачук. – Шостка : Сіверщина, 2018. - 60 с. : іл.
Примірники: всього:4 - ВКЛ(1), ДП(3)
Розповідається про історію найстарішої шостої школи міста Шостки.

 
Кулиняк Д. І. Лицар Дикого Поля. Петро Калнишевський : іст.-докум. роман-есе / Д. І. Кулиняк. - Вид. шосте, допов. - Київ : Літопис-ХХ, 2012. - 208 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
В цьому творі автор, відомий письменник і історик, заслужений журналіст України Данило Кулиняк чи не вперше найповніше висвітлює 112-літній життєвий шлях останнього кошового, «святого праведного Петра Калнишевського", котрий уособлює ціле століття української історії.

 
Культурна спадщина Сумщини. Музеї і заповідники / Управління культури Сумської ОДА. - Суми : Еллада, 2018. - 50 с. іл.
Примірники: всього:4 - ВМ(1), ВКЛ(2), ДП(1)
Багатовікову історію та унікальну природу, культурні пам’ятки і традиції свого народу зберігають та репрезентують музеї Сумщини.

 
Олесевими стежками : путівник / упоряд. Н. В. Клепальська. – Суми : Триторія, 2017. - 17 с. : іл.
Экземпляры: всего:3 - ВКЛ(2), ВМ(1)
Путівник містить інформацію про цікаві та визначні місця Білопільського краю, пов’язані з білопільським періодом життя українського поета-лірика ХХ століття Олександра Олеся, уродженця м. Білопілля Сумської області.

 
Онопрієнко В. П. Екологічна освіта в системі підготовки сільськогосподарських кадрів / В. П. Онопрієнко. - Київ : Знання України, 2010. - 307 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розкрито теоретико-практичні проблеми екологічної освіти в системі підготовки сільськогосподарських кадрів.

 
Оцінка, аналіз, планування фінансового становища підприємства / ред. А. В. Чупіс. - Суми : Довкілля, 2005. - 368 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
У монографії досліджені та узагальнені економічні проблеми оцінки, аналізу, планування фінансового становища підприємства, фактори впливу на нього.

 
Рафальський О. О. Цивілізаційні перехрестя сучасного суспільства / О. О. Рафальський, З. Ф. Самчук. - Київ, 2018. - 688 с.
Примірники: всього:1 - ВОК(1)
Сучасному суспільству притаманна амбівалентність і суперечливість функціональних основ: безмежність інформаційних можливостей та безпрецедентна маніпульованість масовою свідомістю.

 
Риттер (Гаспарян) В. Семейные ценности и традиции : их влияние на жизнь каждого из нас / В. Риттер (Гаспарян). - Вінниця : ПП Балюк І. Б., 2016. - 64 с.
Экземпляры: всего:1 - ВМ(1)
Показаны основные традиции армянского народа ХІХ ст., а также проиллюстрированы современные армянские традиции в сравнении с украинскими.

 
Чоп В. М. Нащадки запорожців : махновський рух у Північному Приазов’ї (1918 - 1921 рр.) / В. М. Чоп, І. І. Лиман. - Мелітополь, 2019. - 609 с.
Примірники: всего:1 - ВЗФ(1)
Махновський рух став унікальним явищем української та всесвітньої історії, у рамках якого вперше на значній території Степової України, населеній трьома мільйонами мешканців, була зроблена широкомасштабна спроба анархістського соціального експерименту.

четвер, 13 червня 2019 р.

Поверніть життя «Війську України»!Журналу «Військо України» – 25!

                                                                Читати – щоб знати,
                                                                        знати – щоб перемагати!

«Військо України»

Журнал «Військо України» – серце воїнів і душа народу – припинив свою діяльність з 01.01.2019 року відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації». Не дожив до ювілею шість місяців і дванадцять днів…
У грудні 2018  року вийшов фінальний  номер журналу «Військо України». Останній! Куди дивилися наші керманичі, в тому числі й військові, і чому залишились байдужими парламентарі в ці критичні для країни години до долі вітчизняного часопису – найулюбленішого видання всіх верст населення від школяра до дідуся? 
Істинно народний!
Увесь свій видавничий шлях «Військо України» був разом зі своїм народом! Сьогодні, коли анексований Крим, Схід України палає кривавим вогнищем війни, і ведеться шалений та брудний інформаційний тиск на нашу Батьківщину, журнал як ніколи потрібний. 
Всеукраїнський часопис «Військо України» упродовж усієї 25- річної історії був Центральним друкованим органом Міністерства оборони України, у центрі уваги якого  усе про Збройні Сили України – минуле, сучасне і майбутнє нашої рідної Української Армії.
 За часи свого існування редакційний склад журналу «підтримував дух нашого війська, привертав увагу суспільства до проблем і завдань оборони та безпеки», а з початку російської агресії військові журналісти саме цього видання невтомно захищали країну на інформаційному фронті. Перебуваючи на передовій, безперебійно доносили до відома цивілізованого світу про справжніх воїнів-героїв, їх повсякденне життя в окопах під «Градами» та кулями, про життя українських громадян на непідконтрольній Україні території, про біль України і біль материнського серця…
Журнал послідовно формував національну ідею, свідомість свого народу, дух патріотизму, чим і полюбився співвітчизникам,  користувачам бібліотек, особливо молоді. Недаремно «Військо України» – головний консультант для наших бібліотекарів з питань  патріотичного виховання підростаючого покоління.
Справжній, мужній, розумний і красивий часопис завжди прикрашав загальнобібліотечні перегляди літератури та книжкові виставки, брав активну участь у зустрічах, літературних вечорах та конференціях. Бажаний гість у школах, ліцеях, коледжах, закладах вищої освіти, військових частинах нашої області та міста. Приваблював читачів новими іменами і обличчями героїв, новими перемогами, реформами Збройних сил України. Зі сторінок журналу читач дізнавався про сучасну зброю, унікальний спецпроект «Історії українських воїнів», де розповідав історичну правду нашої армії та її трагічні уроки. Не забував і про поезію, дотепний гумор. Пізнавальні, захоплюючі сторінки журналу доповнювались яскравими фоторепортажами, що робило його неповторним, унікальним і бажаним…

Знищення військового часопису, який весь останній час «тримав непохитну позицію словом боронити Україну від підступного ворога»  та сприяв розвитку і реформуванню Збройних Сил держави – це неоправданий підхід до вирішення проблеми!

Поверніть життя «Війську України»!

Тоді й серце воїнів буде битися впевнено й ритмічно, а душа народу буде тріумфувати!

Немає душі – немає й нації,
немає нації – немає й країни!

P. S.
Колектив Сумської обласної універсальної наукової бібліотеки зі своїми  користувачами засвідчує свою шану та повагу до істинно народного видання і бажає часопису найшвидшого відродження!

Ми чекаємо на вас!

Використані джерела та електронні ресурси

1. Військо України (журнал) [Електронний ресурс] : Вікіпедія : Вільна енциклопедія : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) (дата звернення 07.06.2019). – назва з екрана.
2. Читати – щоб знати, знати – щоб перемагати : Звернення колективу Центрального друкованого органу Міністерства оборони України до читачів журналу «Військо України» // Військо України. – 2018, – №12. – С. 65.
3. Дореформувалися!!! Закрили військові ЗМІ (частина I) [Електронний ресурс] : репортажи // PRAVDA.UA : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу.
http://www.pravda.rv.ua/reportazhi/item/207032-doreformuvalisya-zakrili-v-yskov-zm-chastina-i (дата звернення 07.06.2019). – назва з екрана.
4. Сенченко А. Дурість та жадібність – теж зброя, яка вражає країну зсередини [Електронний ресурс] // OBOZREVATEL/БЛОГИ-ПОЛІТИКА : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу.
https://www.google.com/search?q=«підтримував+дух+нашого+війська%2C+привертав+увагу+суспільств (дата звернення 07.06.2019). – назва з екрана.


Близнякова Катерина, бібліотекарка Сумської ОУНБ


середа, 3 квітня 2019 р.

БУЛІНГУ – НІ!


Сумська ОУНБ пропонує корисну інформацію про «дідівщину» серед учнівської молоді, або булінг: проблему номер один в освітньому середовищі.


Байдужість – це найвища жорстокість 
М. Уілсон

Шкільне цькування або шкільний булінг (англ. school bullying) – загальний термін, яким означають систематичні переслідування, з образами і цькуванням, упереджене ставлення у навчальному закладі. Зазвичай, термін означає переслідування серед учнів, рідше зустрічається цькування учнів вчителями, ще рідше – цькування вчителя учнями. Дещо частіше за інших дітей піддаються булінгу сором’язливі, зі зразковою поведінкою діти, а також діти, які, в силу різних життєвих обставин, «замкнуті в собі», а також діти з сімей з низьким рівнем прибутку. [1] 
Нині українське суспільство потерпає від руйнівної духовно-моральної кризи. Нечувана дитяча жорстокість і байдужість людей вражає… Проблема шкільного булінгу набирає шалених обертів в Україні (динаміка булінгу 2018 року: ображали інших – 35%; були ображені – 38,9%, із них - 50% з малозабезпечених сімей).[2] Насильство серед дітей останнім часом надзвичайно загострилося і стає поширеним явищем, яке не варто замовчувати. Це злочин! І йому треба протистояти як у своєму середовищі, так і на державному рівні. Адже діти мають право не тільки на освіту, але й на безпечне право її отримання. 
У січні цього року набув чинності Закон України № 2657 - VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)», який формує основні напрямки його протидії та захист прав дітей. 
Нарешті в Україні заговорили голосно про проблему булінгу. В ситуацію втрутились авторитетні люди країни. Серед них і письменники. 
Повість сучасної української письменниці Юлії Чернієнко «Вирок Міри», за яку вона здобула премію Всеукраїнського конкурсу рукопису прози «Крилатий Лев» і спеціальну відзнаку часопису «Дзвін», знайомить читача з непереборним жахом, який відчуває учениця через шкільне цькування. Автор доносить до нас інформацію про реальність проблеми і весь трагізм ситуації… 

Чернієнко Ю. Вирок Міри : повість (скорочено) // Дзвін. – 2018. – №9. – С. 9-54.

«… Міри не було, проте кожен колишній однокласник не може її забути. Вони проти своєї волі пам’ятають ту дівчину, яка повстала проти них і перемогла… навіть ціною власної смерти… 
І хоча ніхто ніколи не приносив свіжих квітів на її могилу, Міра всміхається з фотографії. Лагідно. Ледь помітно. 
Ніби знає, що змінила світ». [3] 

Ось так драматично закінчилося життя випускниці престижного українського ліцею. Кожен день її буття у навчальному закладі «перетворився на тягучий у своїй безнадійності, безкінечно жахливий сон». Юна, добра, красива, інтелектуальна учениця, але з незаможної родини, почувалася у своєму класі ізгоєм та дівчинкою для биття. Якщо Міра не така, як вони, то, «безперечно, не гідна їхнього товариства»! Одяг з «секонду», макарони на вечерю і… повсякчасна самотність… А Міра так любила життя! 
Як посміла бути поруч з «золотою молоддю»? Сидіти, розмовляти та ще й навчатися в елітному класі, яким маніпулює така собі невгамовна «староста»… «Мусиш бути тільки тінню тих, кому життя щедрою рукою офірує усе»: красивий будинок, іномарку, друзів, модний одяг, модерновий мобільний телефон, ласощі, відпочинок за кордоном, лагідних вчителів… Відверто кажучи – впливових, високопоставлених, забезпечених батьків. 

Доречним буде тлумачення слова, яким так пишаються деякі люди, що мають владу та гроші і користуються всіма привілеями стану, уявили себе вершками суспільства. В наш час цим виразом прийнято називати кращих представників еліти. 

Еліта (франц. elite — найкраще, добірне) — сукупність людей, які вирізняються в суспільному середовищі своїми авторитетом, моральністю, інтелектом, а тому визначаються як найкращі представники суспільства.[4] 

Клас цькував дівчину не по-людськи, з особливою звірячою жорстокістю, що нагадувало вовчу зграю на полюванні. Але ні! Вовки ніколи не дозволять собі те, що Homo sapiens. Різниця в тому, що очолити «людську зграю» може людина нещадна, надмірно амбітна і нерозумна. А в дикій природі домінантом стає не найсильніший, а розумний, досвідчений, кмітливий. Ієрархія тут носить альтруїстичний характер. 

З блакитних екранів та соціальних мереж все частіше лунає звинувачення в бік шкільних викладачів… А чи є недбальство вчителів? Так! Безумовно є, але не в такій мірі… В першу чергу відповідальність лежить на батьках. Саме вони мають значний важіль впливу на свою дитину. 

Якщо в вихованні бажаний результат не досягається, то від самого початку винна сім’я, де закладаються чільні риси характеру дитини. Родина має щільно взаємодіяти з усіма установами дошкільного виховання: дитячими садками, спортивними секціями, естетичними закладами. 
Для формування особистості дитини найбільш сприятливий сензитивний (дошкільний) період розвитку. По-Монтессорі саме у віці від 2,5 до 6 років закладаються основи соціальної поведінки. Дитина починає активно цікавитися формами ввічливої поведінки. Опанування іншими (неввічливими) способами поведінки відбувається, само собою, з навколишнього середовища. [5] 

Усі ми є заручниками глобальної проблеми булінгу. Україна – в першій десятці серед країн Європи по поширенню шкільного терору. [6] Тому наше загальне завдання – підняти рівень свідомості учнівської молоді та її відповідальності за скоєне. Українське суспільство, як ніколи, потребує вихованих і високоосвічених фахівців. 
Будьмо уважні і небайдужі до проблем дітей – майбутнього нашої держави! Адже гідна країна будується на любові та культурі. 

До уваги батьків все про булінг:
рекомендований список статей із часописів,
що надходять до бібліотеки

      Закон України № 2657 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» // Голос України. – 2019. – № 11. – С.16. 
No blame approach": методика без звинувачень // Психолог. – 2018. – № 21-22 (листоп.).– C. 46-57. 
Алексєєнко Т. Ф. Явища мобінгу та булінгу в стосунках групи і особистості            / Т. Ф. Алексєєнко // Шлях освіти. – 2012. – № 2 – C.12-16. 
Бєляєва О. Булінг у шкільному середовищі: теорія та практика / О. Бєляєва           // Психолог. – 2017. – № 17-18 (верес.) – C. 1-16. 
Берзіня О. О. Профілактика виникнення та подолання виявів булінгу в дитячому середовищі / О. О. Берзіня // Основи здоров’я. – 2018. – № 7.– C. 2-8. 
        Бугайчук А. «Дідівщина»  у школі, або булінг: проблема, яку не варто замовчувати / А. Бугайчук // Директор школи. – 2019. – № 1(січ.).– C. 16-23. 
      Булінг в українських школах: дослідження UNICEF Ukraine // Директор школи. – 2017. – № 1-2 (січ.). – C. 7-11. 
            Булінг // Психолог. – 2019. – № 1 (січ.). – C. 3-97. 
Веленко А. Протидія булінгу: заняття з елементами тренінгу для учнів 5–10-х класів / А. Веленко // Психолог. – 2018. – № 3-4 (лют.). – C. 50-57. 
Воликова С. В. Школьное насилие и суицидальное поведение детей и подростков  / С. В. Воликова, А. В. Нифонтова, А. Б. Холмогорова // Вопросы психологии. – 2013. – № 2. – C. 24-30. 
         Діти воєнного конфлікту: профілактичні заходи в умовах навчального закладу // Завуч. – 2015. – № 4 (лют.). – C. 31-37. 
Качан О. А. Інноваційний урок софтболу та протидії булінгу: для учнів 9-11 класів / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2018. – № 1. – C. 29-35. 
Качан О. А. Спорт заради розвитку – нова концепція фізичного виховання в Україні / О. А. Качан // Фізичне виховання в рідній школі. – 2017. – № 6. – C. 25-28. 
Красоткіна Н. Задумайся: вірші / Н. Красоткіна // Початкова школа. – 2018. – № 12. – C. 55. 
            Луценко О. Л. Булінг по-дорослому": психологічні особливості жертв цькування у педагогічному середовищі / О. Л. Луценко // Практична психологія та соціальна робота. – 2013. – № 11 – C. 43-49. 
Мандзюк Д. Булінг / Д. Мандзюк // Країна. – 2018. – № 42 (листоп.). – C. 28-29.
Попова О. Діти в умовах травматичної кризи: Адаптація та психологічний супровід / О. Попова // Психолог. – 2015. – № 11-12 (черв.). – C. 1-25 (вкладка). 
      Фалько Я. Семантика найновіших слів іноземного походження та проблеми слововживання / Я. Фалько // Початкова школа. – 2018. – N 6. – C. 59-61. 
             Шкільний мобінг, булінг... Схоже?: недитячі проблеми дитячого суспільства       // Завуч. – 2016. – № 21 (листоп.). – C. 29-30. 

Використані джерела та електронні ресурси 

    1. Шкільне цькування [Електронний ресурс] : Вікіпедія: вільна енциклопедія : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%86%D1%8C%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F#cite_note-1 (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 
   2. Балакірєва О. Насильство та булінг в освітньому середовищі [Електронний ресурс] : результати соціологічного дослідження «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді (HBSC)» // Український інститут соціологічних досліджень ім. О. Яременка : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2018/10_26_bullying_02.pdf (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана.

    3. Черненко Ю. Вирок Міри : повість (скорочено) //Дзвін. – 2018. – №9. – С. 9-54. 
    4. Еліта [Електронний ресурс] // Історія України : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://histua.com/slovnik/e/elita (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 
    5. Сензитивні періоди розвитку малюка від 0 до 6 років по-Монтессорі [Електронний ресурс] // Сучасні методики розвитку малюків : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: http://igry-maluk.blogspot.com/2014/08/0-6.html (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 

     6. Безп’ятчук Ж. Булінг у школі: чому українські діти такі жорстокі? [Електронний ресурс] // ВВС. NEWS Україна : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: https://www.bbc.com/ukrainian/features-44425003 (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 

     7. Вовча зграя [Електронний ресурс] // Моя освіта: реферати, конспекти, доповіді : веб-сайт. – Електрон. дані та прогр. – Режим доступу: http://moyaosvita.com.ua/tvarunu/vovcha-zgraya/ (дата звернення: 01.04.2019). – Назва з екрана. 

Катерина Близнякова, бібліотекар