Книжкові новинки для любителів історичних книг


Презентація «Книжкові новинки для любителів історичних книг» знайомить з новими надходженнями літератури з історії України: з життям і діяльністю відомих історичних персоналій, що стояли у джерел становлення державності і незалежності України: Пилипа Орлика, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, княгині Ольги.

Коментарі