Людина з великої літери

Відділ документів з природничих і аграрних наук пропонує ознайомитися з інформ-портретом «PRO Юрія Шеляга-Сосонка» до 90-річчя з дня народження вченого.

Юрій Романович Шеляг-Сосонко – видатний український вчений геоботанік, еколог, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії імені М. Г. Холодного НАН України, громадський діяч, - відомий не тільки в Україні, а й у всьому світі. Народився Юрій Романович 10 січня 1933 року в Києві, навчався на біологічному факультеті Чернівецького університету імені Юрія Федьковича, в аспірантурі Інституту ботаніки АН УРСР, захистив кандидатську і докторську дисертації. Під керівництвом Юрія Романовича видано першу в світі «Зелену книгу України», ідеї якої співзвучні прийнятій пізніше Конвенції про біорізноманіття. Вчений – автор понад 500 наукових праць, а створена ним наукова геоботанічна школа визнана світовою науковою громадськістю.

В історії ботанічної науки є особистості, які своєю науковою діяльністю внесли вагомий вклад у її розвиток. Такою особистістю на межі другого і третього тисячоліття, безперечно, був видатний геоботанік сучасності академік Юрій Романович Шеляг-Сосонко.

 

 

Коментарі