Словники української мови: 1596–2018

Дмитро Пилипчук «Словники української мови: 1596–2018» Бібліографічний покажчик про паперові публікації словників української мови, укладений за принципом максимальної повноти. В ньому охоплено видання за період з 1596 до 2018 року включно. Загалом у покажчику 9244 бібліографічні нотатки. В розділі І «Книжкові видання в Україні:1627-2018» описано 8036 словників, розділі ІІ «Книжкові видання в інших країнах світу : 1596-2016» – 556 словників, а в розділі ІІІ «Окремі публікації в періодичних і продовжуваних виданнях та прикнижкові словники : 1793-2018» зафіксовано 652 публікації. Бібліографічні записи систематизовано за хронологією, а в розділі ІІ – ще й за країнами видання.

Звернувшись до СОУНБ, фахівець будь-якої галузі знань матиме можливість ознайомитися з практично вичерпним довідником про всі енциклопедії, словники, довідники з лексикографічним ухилом, які демонструють загальномовне багатство, всю гаму галузевих лінгвістичних і термінологічних знань, котрі можна поглиблювати завдяки покажчикові-навігатору.

Коментарі