Нові надходження

Біла книга – 2011. Збройні Сили України/ Міністерство оборони України. – Київ, 2012. – 84 с.
Примірники: всього: 2 – ВО(1), АБ(1)
Щорічник видається з метою систематичного інформування громадськості про діяльність Збройних Сил Уураїни.
Війна й долі : нариси / упоряд. Н. Міщенко. – Гадяч : Вид-во Гадяч, 2022. – 116 с.
Примірники: всього: 3 – ВЗФ(1), ВКЛ(2)
Книга нарисів «Війна й долі» розповідає про Героїв сучасності – учасників російсько-української війни, які стали на захист України від ворога. Про волонтерів, котрі в тилу наближають перемогу всіма силами допомагаючи землякам-захисникам.
Динаміка трансформацій уявлень про суспільний ідеал в українському суспільстві : аналітична записка. – Київ, 2020. – 42 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
В аналітичній записці розглянуто поняття суспільного ідеалу у системі смислотворчих орієнтирів суспільного розвитку, розглянуто політичні, економічні, соціокультурні зміни як чинники трансформації суспільних уявлень про бажане майбутнє.
Довідник безбар’єрності / упоряд. Т. Касьян. – Харків : IST Publishing, 2022. – 224 с.
Примірники: всього: 1 - ВОК(1)
Довідник – це гід з коректного спілкування, у якому зафіксовані нові норми безбар’єрної мови.
Екологізація лісокористування в контексті подолання глобальних екологічних загроз : монографія / ред. І. М. Синякевич. – Львів : Камула, 2014. – 592 с.
Примірники: всього: 1 - ВДПАН(1)
У монографії розглянуто питання екологізації лісокористування в контексті глобального потепління клімату і зростання численних екологічних, економічсних і соціальних загроз, що постали перед цивілізацією в ХХІ ст.
Зеліско А. В. Підприємницькі юридичні особи приватного права як суб’єкти цивільних правовідносин : монографія / А. В. Зеліско. – Івано-Франківськ, 2017. – 445 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Монографія присвячена дослідженню регулювання підприємницьких юридичних осіб приватного права як суб’єктів цивільних правовідносин. Окреслено правові механізми забезпечення системності та послідовності правового реголювання вказаних юридичних осіб.
Кучеренко В. Р. Моніторинг світових ринків харчової сировини і продукції АПК : навч. посібн. / В. Р. Кучеренко, А. В. Андрейченко, Р. В. Грінченко. – Одеса : Прес-Кур’єр, 2013. – 112с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
Розглядаються питання теорії і практики моніторингу світових ринків харчової сировини і продукції АПК.
Михайлин І. Л. Основи журналістики: підручник для студентів вузів / І. Л. Михайлин. – 5-е вид., перероб. і доп. – Київ : ЦУЛ, 2011. – 496 с.
Примірники: всього: 4 – ВО(1), АБ(2), ЮАБ(1)
Подані теоретичні аспекти журналістики, як галузі масово інформаційної діяльності.
Найт Ф. Взуття-буття. Історія Nike, розказана її засновником / Ф. Найт. – Київ : Наш формат, 2017. – 432 с.
Примірники: всього: 1 – АБ(1)
Мало хто знає, що засновник всесвітньо відомої компанії «Найк» – Філ Найт – у підлітковому віці не мав змоги купити собі якісні кросівки. Ця історія – про легендарну взуттєву компанію, що почалася з півсотні позичиних доларів. «Взуття-буття» про те, як із пустими кишенями укладали багатомільйонні угоди та залишатися у виграші. Про те, як зібрати команду професіоналів і за роки роботи втратити лише двох топ-менеджерів. Про біг як спосіб ведення бізнесу та філософію.
Онищук М. І. Основи військового перекладу. Польська мова : навч. посіб. / М. І. Онищук. – Київ : Київський ун-т, 2013. – 351 с.
Примірники: всього:1 – ВДІМ(1)
Укладено відповідно до освітньо-професійних програм підготовки військових фахівців кадрової служби та запасу за спеціальністю «Переклад» із метою набуття базових військово-спеціальних знань з основних галузей воєнної науки, структури збройних сил, военно-політичного та військово-технічного співробітництва, формування й розвитку первинних навичок усного та письмового перекладу.
Оптимізація формування та використання екомічного потенціалу в сільськогосподарських підприємствах : монографія. – Харків : Лерадрук, 2013. - 211 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Монографія присвячена комплексному дослідженню проблем використання економічного потенціалу та його оптимізацію в аграрних підприємствах, на прикладі районів Одеської області.
Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського : дослідження, каталог. – Київ : НБУВ, 2020. – 326 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Каталог «Релігійні газети України 1989-2004 років у фондах Національної бібліотеки України імені В. І Вернадського» містить 530 назв періодичних видань. Опис газет здійснено мовою оригіналу. Видання споряджено науково-довідковим апаратом, що складається з п’ятьох допоміжних покажчиків-іменного, географічного, де перелічено всі назви газет, що виходили у певному населеному пункті протягом зазаначеного періоду.
Роздобудько М. В. Що розповідають та приховують археологічні пам’ятки : науково-популярне видання / М. В. Роздобудько. – Київ : Академперіодика, 2015. – 303 с.
Примірники: всього: 5 – ВКЛ(1), ЧЗЮ(1), АДЮ(1), АБ(1), ВЗФ(1)
У книзі розповідається про різночасові археологічні пам’ятки Середнього Подніпров’я, які містять не розшифровану й дотепер інформацію з далекого минулого.
Спрінсян В. Г. Ресурси та технології інформаційного менеджменту : навч. посібн. / В. Г. Спрінсян, Т. Л. Бірюкова. – Одесса : Сімекс-принт, 2012. –252 с.
Примірники: всього:1 - ВДЕТН(1)
У навчальному посібнику висвітлено питання координації інформаційної діяльності у глобальному інформаційному просторі та особливості функціонування інформаційних структур в установах і на підприємствах різних видів та типів з урахуванням сучасних тенденцій до інновацій та спрямування кадрових ресурсів до творчого розвитку.
Шаповал А. І. Володимир Миколайович Перетц як вчений-українознавець, дослідник рукописної та книжкової спадщини у світлі епістолярних джерел : монографія / А. І. Шаповал. – Київ : НБУВ, 2020. – 596 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
У монографії відображена діяльність видатного філолога, історика давньої української літератури й театру, етнографа, джерелознавця, палеографа і бібліографа Володимира Миколайовича Перетца (1870–1935) з розвитку українознавства, дослідження української книжкової та рукописної спадщини та організації українського наукового життя.

Коментарі