Нові надходження за грудень

                                                           
Бадер В. І. Лінгводидактична підготовка магістрів початкової освіти : навч.-метод. посіб. / В. І. Бадер. – Глухів : Глухівський НПУ ім. О. Довженка, 2018. – 210 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Посібник зорієнтовано на вдосконалення лінгводидактичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, викладача вишу; здобуття ґрунтовних знань про сучасні вітчизняні й зарубіжні технології, у тому числі інформаційно-комунікаційні, пов’язані з напрямом електронної лінгводидактики.
Базиль С. М. Інформатика у професійній діяльності педагога професійного навчання : навч. посіб. / С. М. Базиль, В. С. Толмачов. – Суми : Мрія, 2020. – 240 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Подано теоретичний матеріал про прикладне програмне забезпечення пакету LibreOffice. Наведено теоретичні відомості про редактори векторної Inscape, а також систему автоматизованого проектування LibreCad.
Борисюк В. М. Фізичні властивості двомірних наноматеріалів та металевих наночастинок : монографія / В. М. Борисюк, О. В. Максакова. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 100 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Монографія містить результати досліджень фізичних властивостей двовимірних наноматеріалів і металевих наночастинок методами класичної молекулярної динаміки та комп’ютерного моделювання.
Гончаров О. А. Чисельні методи розв’язання прикладних задач : навч. посіб. / О. А. Гончаров, Л. В. Васильєва, А. М. Юнда. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 142 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У посібнику наведені теоретичні відомості та варіанти завдань для виконання практичних і курсових робіт. Рекомендований для студентів закладів вищої освіти спеціальностей "Прикладна математика" та "Комп’ютерні науки".

Ільїна Н. М. Клінічна психологія : навч. посіб. / Н. М. Ільїна. – Суми : Університетська книга, 2020. – 163 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У посібнику розглядаються різнопланові аспекти клінічної психології як окремої галузі психологічного знання.
Корнієнко О. М. Шляхами предків : засади національно-патріотичного (козацького) виховання : посіб. для виховників / О. М. Корнієнко. – Суми : Мрія, 2019. - 248 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Посібник, що створений на основі педагогічного досвіду Сумської дитячо-молодіжної організації "Молода Січ", що має на меті надання методичної допомоги педагогам-організаторам і методистам дитячих та молодіжних громадських організацій патріотичного спрямування.
Летуновська Н. Є. Маркетинг у туризмі : підручник / Н. Є. Летуновська, О. В. Люльов. – Суми : СумДУ, 2020. – 270 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У підручнику викладено сукупність положень, що розкривають сутність маркетингу в туристичній сфері.
Луб’яні та технічні культури : зб. наук. праць. Вип. 6(11). – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 152 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Збірник містить наукові статті з питань селекції, насінництва, землеробства, захисту від шкідників та хвороб, механізації зібрання, первинної переробки, стандартизації та економіки луб’яних і технічних культур.
Моделювання загроз втрати суспільної довіри до фінансового сектору країни : монографія. – Суми : Сумський державний університет, 2020. – 215 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У монографії репрезентовані теоретико-методологічне узагальнення та удосконалення сучасних підходів до моделювання суспільної довіри до фінансового сектору країни.
Особливості реалізації виборчих прав внутрішньо переміщених осіб та їх законодавче забезпечення. – Київ : Фенікс, 2018. – 160 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Збірник містить матеріали аналітичного науково-практичного дослідження, доповідей і виступів українських експертів і науковців.
Суми: містяни, постаті, земляки. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2019. – 100 с.
Примірники: всього:2 - ВКЛ(2)
Ця книжка – третє видання в межах реалізації інформаційного проєкту Сумської міської ради "Я – сумчанин". У ній представлено художньо-публіцистичні розповіді про наших сучасників – мешканців обласного центру, що варті уваги та шани всієї громади.
Топогеодезична прив’язка елементів бойового порядку артилерії : навч. посіб. / Ред. П. Є. Трофименка. – Суми : Сумський державний університет, 2020. - 463 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Викладено основи будови топогеодезичних приладів і правил роботи на них, організації та проведення топогеодезичної прив’язки в артилерійських підрозділах ланки дивізіон – батарея.
Українська археологія: здобутки, сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (7-8 лютого 2020р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2019. – 200 с.
Примірники: всього:2 – ВКЛ(1), ДП(1)
Збірник присвячений актуальним проблемам української археології: здобуткам, сучасному стану, перспективам.
Швачко С. О. Об’єкти перекладознавства : монографія / С. О. Швачко, І. К. Кобякова, Т. О. Анохіна. – Суми : Сумський державний університет, 2019. - 219 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
Автори розглядають конкретні модуси мови, мовлення та мовленнєвої поведінки, зосереджуючи увагу на таких об’єктах перекладу, як номінативні одиниці, комунікативні одиниці й мовчазні лакуни.
Шевченко Л. М. Застосування хмарних технологій для організації освітньої діяльності / Л. М. Шевченко. – Суми : Мрія, 2020. – 60 с.
Примірники: всього:1 – ДП(1)
У методичних рекомендаціях наведені основні теоретичні відомості щодо хмарних сервісів, можливості їх використання для оптимізації освітнього процесу.

Коментарі