Нові надходження

Андрієнко О. В. Теоретичні виміри діяльнісного опосередкування стану психологічного балансу особистості : монографія / О. В. Андрієнко. – Київ : Видавництво Людмила, 2021. – 279 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
 У даній монографії розглядається ряд якісних характеристик особистості, таких як "інтелект" або "психічне здоров’я". Стверджується, що вивчення якісних характеристик особистості дозволяє глибше зрозуміти процес розвитку особистості та її вдосконалення в умовах соціального середовища.
Болтівець С. Ювенологія. Культура розуміння молодіжного творення себе в суспільному дискурсі : монографія / С. Болтівець, О. Галушко. – Київ : Кондор, 2021. – 136 с.
Примірники: всього: 1 – ЧЗЮ(1)
У монографії подано основні методологічні й теоретичні засади ювенології як синтетичної галузі наукового пізнання суспільного розвитку в його віковій суб’єктивності, об’єктом вивчення якого є молодь.
Бутук О. І. Еволюція регулювання соціально-економічних систем: зміст, історія та сучасність / О. І. Бутук. – Київ : Знання, 2012. – 350 с. – (Сучасна наука).
Примірники: всього: 1 – АБ(1)
Аналізуються стратегічні зрушення у головних компонентах надбудовної інфраструктури країн СНД та їхній вплив на кардинальне перетворення базису в ході пострадянських реформ.
Гарві Д. Бунтівні міста. Від права на місто до міської революції / Д. Гарві. – Київ : Медуза, 2021. – 295 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Ключовим поняттям книжки стало "право на місто", яке акумулює весь комплекс людських прав.
Економіка розвитку: европейський досвід упровадження досягнень Industries 3.0, 4.0 та 5.0 : навч. посібник / ред. Л. Г. Мельника. – Суми : Університетська книга, 2022. – 608 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Метою навчального посібника є формування знань, навичок та світогляду, необхідних для управління процесами розвитку соціально-економічних систем.
Електронні інформаційні ресурси : створення, використання, доступ : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 28-29 листопада 2022 р. – Суми ; Вінниця : НІКО/ВНТУ, 2022. – 302 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ".
Єкельчик С. Український досвід другої світової війни / С. Єкельчик. – Київ : Медуза, 2020. – 272 с.
Примірники: всього: 1 – ВОК(1)
Це гуманістичний погляд на складну історію останньої глобальної війни, в першу чергу, її українського виміру. Досліджуючи усталені міфи "Великої Вітчизняної", Сергій Єкельчик веде діалог із нашим сьогоденням і наголошує на необхідності нової історії та нової пам’яті, без міфотворчості радянського зразка.
Калиниченко Р. Ю. Справочник стрелка-марксмена. Для территориальной обороны ВС Украины / Р. Ю. Калиниченко, П. В. Титаренко. – Сумы : Мрия, 2022. - 180 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Короткий практичний довідник снайпера призначений для того, щоб снайпер зміг швидко знайти готове рішення або зробити необхідні розрахунки безпосередньо в бойових умовах.
Керівник: адміністративно-правовий вимір : монографія / В. В. Сухонос, В. В. Сухонос (мол.), А. М. Куліш, Р. М. Білокінь. – Суми : Університетська книга, 2022. – 138 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Пропонована монографія є комплексним дослідженням інституту керівника в адміністративно-правового вимірі.
Криворучко С. В. Успіх в бізнесі. Від нуля до мільйонів / С. В. Криворучко. – Київ : ЛАТ & К, 2018. – 464 с. : іл.
Примірники: всього: 4 – ВОК(1), ЧЗЮ(1), АБ(1), ВЗФ(1)
У монографії досліджено теоретичні та практичні аспекти створення та реалізації бізнесу. Аналізуються різні фази підприємницької діяльності.
Макарова В. В. Передумови і сучасні реалії формування цінності та ціни сільськогосподарських угідь: монографія/ В. В. Макарова. – Суми : Університетська книга, 2022. – 220 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Розглянуто сучасну проблематику ціннісної класифікації сільськогосподарських угідь та механізмів формування їх ринкової вартості у контексті впровадження обмеженого землекористування.
Манько М. О. Межирицькі сповіді : історичний роман-хроніка в новелах. У 2 кн. Кн. 2 / М. О. Манько. – Суми : Мрія, 2022. – 446 с.
Примірники: всього: 1 – ВКЛ(1)
У книзі, написаній на основі зібраних автором історико-краєзнавчих матеріалів, йдеться про історію виникнення Межиріча на території Сумської області, про її жителів від давнини до сьогодення.
Спеціальне обладнання і процеси неорганічної хімії : підручник / Л. Д. Пляцук, Є. В. Манойло, О. В. Шестопалов и др. – Суми : Університетська книга, 2022. – 390 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Розглянуто основні технології неорганічних речовин і способи їх промислового виробництва.
Ставнюк О. В. Микола Петров: українознавець, краєзнавець, києвознавець / О. В. Ставнюк, В. В. Ставнюк. – Київ : Самміт-Книга, 2020. – 352с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Книга присвячена М. І. Петрову, який у своїй науковій і суспільно-політичній діяльності особливу увагу приділяв історії Києва, стану збереження його історико-культурних пам’яток, які ще й сьогодні є "візитівкою" столиці України.
Хроленко М. В. Система формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології у процесі фахової підготовки : монографія / М. В. Хроленко. – Суми : Мрія, 2022. – 400 с.
Примірники: всього: 1 – ВЗФ(1)
Представлено теоретичне узагальнення і запропоноване розв’язання наукової проблеми формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології.Коментарі