Образ філософії на межі тисячоліть

 

                                                   До Міжнародного дня філософії

За регламентом ЮНЕСКО з 2002 року в світі проводиться Міжнародний день філософії. В 2020 році він припадає на 19 листопада.

Головна мета цього дня – зробити філософію ближчою кожному: академіку, студенту та широкій аудиторії, усім, хто цікавиться  такою діяльністю, яка  відкриває нові можливості та простори для філософських роздумів, критичного мислення та дискусії. Сучасна філософія містить у собі широкий спектр підходів до розв'язання найрізноманітніших проблем людського буття. Але центральними серед них є проблеми осмислення тенденцій сьогодення, проблем людини, засад її буття та її можливостей.

Сумська ОУНБ для викладачів та студентів вищих закладів освіти пропонує підручник:

Петрушенко В. Л. Філософія: підручник/ В. Л. Петрушенко. - 5-те вид.. – Львів: Новий Світ - 2000, 2018. – 504 с.

         Це видання є коротким за змістом і доступним за формою викладом історії світової та вітчизняної філософської думки, основних теоретичних проблем сучасної філософії. Велика увага в книзі приділяється філософії історії, особистості, культури та науки.

Заслуговує на увагу збірник цитат з видатних філософських творів:

Батлер-Боудон Т. 50 видатних творів. Філософія/ Том Батлер-Боудон; Пер. з англ. Н. Лавської. – К.: Вид. група КМ-БУКС, 2019. – 456 с.

В цій книзі коротко і чітко обговорюються та інтерпретуються думки п’ятдесяти філософів з найдавніших часів до наших днів. Вона знайомить читачів з основними працями, які сформували філософію як дисципліну та справили відчутний вплив на реальний світ.

Користувачів, які цікавляться проблематикою, функцією та походженням філософії, у відділі періодичних видань бібліотеки чекають такі часописи: «Філософія освіти», «Философские науки», «Вопросы философии», «Философская и социологическая мысль». На особливу увагу заслуговує журнал Національної академії наук України та Інституту філософії ім. Г. С. Сковороди «Філософська думка». На сторінках якого можна знайти матеріали про історію інституту філософії та події в науковому житті нашої країни. Для найбільш активних поціновувачів часопису в інтернеті є його електронна версія: https://dumka.philosophy.ua/index.php/fd.

Ознайомившись з цією літературою, ви зможете подивитись на світ і людей з нової, іншої чи незвичної точки зору.
Коментарі