Нові надходження за березень

Багдасарян А. А. Основи наноелектроніки : навч. посіб. / А. А. Багдасарян. – Суми : Сумський державний університет, 2019. - 133 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Містить теоретичні відомості принципів роботи базових елементів і пристроїв наноелектроніки та задачі й тести для самостійного рішення.
Бондаренко О. С. Предмет злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг : наук.-практ. посіб. / О. С. Бондаренко, О. В. Кришевич, В. В. Пахомов. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 313 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Подано комплексну характеристику предмета злочинів, окреслено засади дослідження предмета злочинів.
Бугаев А. Ф. Кодекс новой цивилизации: основы экологической безопасности / А. Ф. Бугаев. - Київ : СПД Павленко, 2020. - 624 с. : іл.
Экземпляры: всего:1 - ВЗФ(1)
Василега П. О. Електропостачання : підручник / П. О. Василега. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 521 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
У підручнику висвітлені основи електропостачання, зокрема населених пунктів, промислових підприємств, житлових і громадських будинків.
Гладкий М. В. Спадщина царя Аріанта : ілюстр. енциклоп. вид. / М. В. Гладкий. - Київ : Р.К. Майстер-принт, Типогр. Huss, 2019. - 224 с.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
В ілюстрованому енциклопедичному виданні систематизовано унікальні матеріали від часів Сабатинівської культури до епохи сарматів, що охоплюють величезний період історії України.
Дерев’янчук А. Й. 152-мм гаубиця 2С3М. Це дуже просто! (Вивчаємо за 10 днів) : навч. посіб. / А. Й. Дерев’янчук. - Суми : Сумський державний університет, 2018. - 230 с.
Экземпляры: всего:1 - ДП(1)
У навчальному посібнику розглянуто будову та дію складових частин 152-мм гаубиці 2А33, штатних боєприпасів до неї (осколково-фугасних, кумулятивних снарядів, снарадів із готовими уражувальними елементами, бойових зарядів та підривників). Окремими розділами подані відомості про ЗІП, підготовку гаубиці до стрільби й технічне обслуговування. Посібник може бути використаний як викладачами, слухачами і студентами ЗВО, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу, так і курсантами ВЗВО, командирами артилерійських підрозділів, а також сержантами та солдатами артилерійських підрозділів.
Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. пам’яті А. М. Петуха, 9-10 грудня 2019 р. - Суми ; Вінниця: НІКО/ВНТУ, 2019. - 306 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ".
Завгородній Г. І. Чи було "Воссоединение Украины с Россией" у 1654 році?: присв. 365-річчю удаваної події "возз’єднання" 8.01.1654 р. та 360-й річниці Конотопської битви 28-29.06.1659 р. / Г. І. Завгородній. - Суми : Мрія-1, 2018. - 190 с. : іл. 
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Розповідаються питання про походження державності України, про обґрунтоване відновлення її історичної назви.
Кіктенко В. О. Історія українського китаєзнавства (XVIII - початок ХХІ століття) / В. О. Кіктенко. - Київ, 2018. - 388 с.
Примірники: всього:1 - ВМ(1)
Аналізується історія розвитку українського китаєзнавства від зародження дотепер як частини загального процесу розвитку китаєзнавства у Східній Європі.
Охріменко М. Л. Скарби минувшини. Голос Кліо з теренів літописного Псла / М. Л. Охріменко. - Суми : Триторія, 2019. - 224 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Про Сумський Успенський чоловічий монастир, хотінський палац М. І. Комбурлея, сумську гілку відомого старшинсько-дворянського роду Савичів, художні полотна Ф. Васильєва та І. Крамського.
Підлісний В. І. Штепівка та навколишні хутори і села. Долі людей та поселень / В. І. Підлісний. - Суми : Триторія, 2019. - 592 с. : іл.
Примірники: всього:1 - ВКЛ(1)
Книга заслуженого працівника соціальної сфери України, кандидата педагогічних наук Володимира Підлісного присвячена історії населених пунктів колишнього Штепівського району Сумської області (1923-1957). Автором приділено значну увагу процесам життєдіяльності людських громад і комунікативним зв’язкам у територіальній площі, у межах історично сформованого регіону – північно-західної Слобожанщини; аналізується взаємодія географічних, економічних, демографічних, екологічних, соціокультурних та ін. процесів у регіональному вимірі. Структура творчого дослідження складається із передмови, основної частини, додатків та списку використаних джерел. Видання доповнене численними ілюстраціями. Книга розрахована на широкий загал читачів: науковців, котрі працюють у царині історичної регіоналістики, краєзнавців, студентів і учнівську молодь, а також усіх, хто цікавиться історією України та Сумщини зокрема.
Ревматологія : навч. посіб. / Ред. Л. Н. Приступа, Г. А. Фадєєва. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 235 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розглянуто сучасні погляди на етіологію, патогенез, критерії діагностики та раціональну фармакотерапію ревматичних захворювань згідно із сучасними стандартами.
Улунова Г. Є. Культура професійного спілкування державних службовців : сутність, функціонально-структурні особливості, психодіагностика : монографія / Г. Є. Улунова. - Суми : Сумський державний університет, 2019. - 414 с.
Примірники: всього:1 - ДП(1)
Розглядаються теоретичні та емпіричні проблеми культури професійного спілкування державних службовців.
Штрихи до портрета П. Куліша на тлі сучасності : зб. матеріалів круглого столу з онлайн зв’язком, м. Суми, 12 вересня 2019 р. / Укл. О. М. Малиш. - Суми : Триторія, 2019. - 112 с.
Примірники: всього:2 - ВКЛ(2)
Збірник містить доповіді та повідомлення учасників круглого столу " Штрихи до портрета П. Куліша", який відбувся 12 вересня 2019 року у рамках святкування 200-річчя від дня народження українського письменника, фольклориста, етнографа, лінгвіста, видавця Пантелеймона Олександровича Куліша.Коментарі