Нові надходження за січень

 
Бегма В. М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доповідь / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. – Київ, 2019. – 64 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Оцінено основні стратегії інвестиційно–інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав.
                                                  
  Заїка А. І. На берегах тієї Комишанки : нариси з історії сіл та видатних людей населених пунктів Зеленківської сільської ради : Комишанки, Даників, Сороколітового, Мерок, Зеленківки / А. І. Заїка, І. К. Абаровський. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2013. – 431 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Ця книга  – збірка нарисів про історію населених пунктів Зеленківської сільської ради Недригайлівського району Сумської області: Комишанки, Даників, Сороколітового, Зеленківки, Мерків, Жовтоніжок, П’ятидуба. Розповіді доповнюють цікаві фотографії з сімейних архівів.
                                               
Історична біографіка в Україні : проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та інформаційної роботи : колективна монографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2019. – 364 с.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Містить аналіз сучасного стану, здобутків і проблем розвитку історико-біографічних досліджень, видавничої та інформаційної діяльності у сфері вітчизняної біографіки.                                                                          
Корж-Усенко Л. В. Концептуальні та організаційно–педагогічні засади розвитку освітнього процесу у вищій школі України (1905 – 1920 рр.) : монографія / Л. В. Корж-Усенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2018. – 452 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Здійснюється аналіз проблеми розвитку освітнього процесу у вищий школі України.                                                                
 Курбас : Нові світи. – Київ : Мистецький арсенал, 2019. – 264 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Розповідається про відомого українського театрального режисера-новатора.                                                                           
Литвяк Т. Г. Говорять Суми! : до 80–річчя Сумського обласного радіо / Т. Г. Литвяк. – Суми : Білий птах, 2019. – 68 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Про історію Сумського обласного радіо за 80 років.
                                         
Національний каталог біотопів України. – Київ : ФОП Клименко Ю. Я., 2018. – 442 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
Каталог включає інформацію про усю різноманітність біотопів (природних оселищ) України.
                                      
Обабіч : каталог виставки. – Київ : Мистецький арсенал, 2019. – 128 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВМ(1)
Темою виставки "Обабіч" є питання, що таке сусідство, як люди живуть поруч або разом, як сусідять країни та суспільства.
                                     
Природнича освіта і наука для сталого розвитку України : проблеми і перспективи : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (10–11 жовтня 2019 р., м. Глухів) / ред. С. Д. Рудишин, ред. І. М. Коренева. – Суми : Вінниченко М. Д., 2019. – 209 с.
Примірники: всього:2 – ДП(2)
Представлено матеріали доповідей науковців і освітян України, в яких висвітлюються теоретико–методологічні та прикладні проблеми наукового і освітнього супроводу сталого розвитку.
                                    
Прокопчук С. Ф. На перехресті століть. У пошуках прозріння / С. Ф. Прокопчук. – Київ, 2019. – 400 с.
Примірники: всього:2 – ВОК(1), АБ(1)
Досліджується, як і чому в Україні запанував і досі править бал олігархічний режим, процвітає байдужість багатьох людей, у тому числі й частини представників національної еліти, до долі України.
                                   
Скульський А. М. Спас. Роздуми на порозі тонкого світу : від волхвів через Запорозьку Січ до Спасу Причорноморського / А. М. Скульський. – Вид. 3-тє, пер. і доп. – Дніпро : АРТ-ПРЕС, 2018. – 256 с. : іл.
Примірники: всього:1 – ВОК(1)
Видання узагальнює спадкові родові знання та власні спостереження, досліди і висновки А. М. Скульського з метою поширення української психодуховної культури "Спас" серед широких верств читачів.
                                 
Слинько Є. І. Хірургія шийного відділу хребта : монографія / Є. І. Слинько, М. В. Хижняк, Ю. Є. Педаченко. – Київ : Інтерсервіс, 2019. – 464 с.
Примірники: всього:1 – ВЗОФ(1)
Розповідається про хірургічне лікування захворювань шийного відділу хребта.
                                
Сумчанин: серцем живу. – Суми : ФОП Щербина І. В., 2018. – 100 с.
Примірники: всього:2 – ВКЛ(1), ДП(1)
                               
Тєлєтов О. С. Соціальна інфраструктура сучасних підприємств і територій : монографія / О. С. Тєлєтов, Н. Є. Летуновська, М. В. Провозін. – Суми : Триторія, 2019. – 240 с.
Примірники: всього:1 – ВКЛ(1)
Розглянуто деякі аспекти соціальних проблем створення ОТГ, кластеризації територій та деяких галузей, налагодження партнерських стосунків між суб’єктами економічної діяльності та місцевою владою.
                              
Український млинологічний журнал. Вип. 2. – Харків-Київ : Видавець О. Савчук, 2019. – 304 с.
Примірники: всього:2 – ВМ(1), ВКЛ(1)
Млинологія вивчає млини та інші інженерні споруди, що використовують силу вітру,        води, м’язову силу людини чи домашніх  тварин для  приведення у рух зернопереробного, сукновального, ковальського або іншого обладнання.

Коментарі