Перейти до основного вмісту

Нові надходження за вересень 2018 року

1. Дудатьєв А. В. Комплексна інформаційна безпека соціотехнічних систем : моделі впливу та захисту : монографія / А. В. Дудатьєв.– Вінниця : ВНТУ, 2017. – 128 с.
Примірники: всього:1– ВДЕТН(1)
В монографії розглянуто питання комплексної інформаційної безпеки соціотехнічних систем.
2. Економічна реформа – очима села : 20 років потому : результати та аналіз повторного соціологічного опитування. – Львів : Українські технології, 2017. – 94 с.
Примірники: всього:1– ВДПАН(1)
Результати соцііологічного опитування в одному із сіл Львівщини.
3. Кобилецька М. С. Біохімія рослин : навч. посібник / М. С. Кобилецька, О. І. Терек. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017.– 270 с.
Примірники: всього:1 – ВДПАН(1)
У навчальному посібнику описано хімічний склад рослинних організмів та біохімічні процеси, що в них відбуваються.
4. Коваленко І. М. Лісова екологія з основами лісовідновлення та лісорозведення : підручник / І. М. Коваленко. – Суми : Університетська книга, 2018. – 240 с.
Примірники: всього: 2 – ВКЛ(1), ВДПАН(1)
У підручнику викладено основні поняття, принципи та завдання лісової екології.
5. Коршунова А. Маленькі історії казкового міста : казки для дітей / А. Коршунова, С. Качуровська. – Суми : Університетська книга, 2018. – 72 с.: іл.
Примірники: всього: 6 - ВКЛ(1), АБ(1), ЧЗЮ(1), АДЮ(3)
6. Кость Г. La styIistigue francaise = Стилістика французької мови : навч. посібник / Г. Кость. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 264 с.
Примірники: всього:1– ВДІМ(1)
У посібнику висвітлено головні теми, передбачені університетськими програмами з курсу "Стилістика французької мови".
7. Курильців Р. М. Інтегроване управління землекористуванням : теорія, методологія, практика : монографія / Р. М. Курильців. – Львів : СПОЛОМ, 2016. – 512 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
Подано теоретико-методологічне обгрунтування парадигми інтегрованого управління землекористуванням, сформульовано понятійний апарат управління землекористуванням.
8. Кучеров Д. П. Інженерія програмного забезпечення : навч. посібник / Д. П. Кучеров, Є. Б. Артамонов. – Київ : НАУ, 2017. – 388 с.
Примірники: всього: 1 - ВДЕТН(1)
Містить теоретичні та практичні відомості про інженерію програмного забезпечення, які включають процес розроблення программного забезпечення.
9. Лиман С. І. Історія туризму : навч. посіб. / С. І. Лиман, А. Ю. Парфіненко, І.С.Посохов. – Суми : Університетська книга, 2018. – 372 с.
Примірники: всього: 2 – АБ(1), ВОК(1)
Висвітлюються етапи історії світового та вітчизняного туризму.
10. Мельник Л. Г. Зелена" економіка (досвід ЄС і практика України у світлі III і IV промислових революцій) : підручник / Л. Г. Мельник. – Суми : Університетська книга, 2018. – 463 с.
Примірники: всього: 2 – ВОК(1), АБ(1)
Вивчаються напрямки та базовий інструментарій формування сестейної економіки в ключових секторах господарства.
11. Михасюк І. Р. Міжнародні економічні відносини в сучасних міждержавних воєнних конфліктах : підручник / І. Р. Михасюк, Р. В. Михайлишин. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2017. – 314 с.
Примірники: всього: 1– ВОК(1)
12. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність : підручник / Ред. І. М. Сотник, Ред. Л. М. Таранюк. – Сумы : Университетская книга, 2018. – 572 с.
Примірники: всього: 2 – ДП(1), ВОК(1)
У підручнику викладено теоретичні, методичні та прикладні аспекти діяльності суб’єктів підприємництва, торгівлі і біржової діяльності.
13. Самойленко Л. В. Землевпорядна експертиза : навч. посібник / Л. В. Самойленко. – Київ : НАУ, 2017. – 108 с.
Примірники: всього: 1 – ВДПАН(1)
У посібнику висвітлено законодавчо-нормативні засади проведення експертизи землевпорядної документації.
14. Системні дослідження навколишнього середовища : корпоративні екологічні системи, хімічна екологія : підручник. – Суми : Університетська книга, 2018. – 460 с.
Примірники: всього: 2 – ВДПАН(1), АБ(1)
Підручник містить обгрунтування концепції корпоративної екологічної системи.
15. Чайковська В. В. Господарське право: підручник/ В. В. Чайковська. – Одеса : Фенікс, 2018. – 368 с.
Примірники: всього: 2 – АБ(1), ВОК(1)
Висвітлюються основи господарського права та питання правового регулювання в окремих галузях господарювання.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Нові надходження за липень

Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології : навч. посіб. / Н. Б. Грицай. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 176 с. Примірники: всього:1 – ЧЗЮ(1) Навчальний посібник присвячений інноваційним технологіям навчання, які використовують під час навчання біології в закладах загальної середньої освіти.
Здобицький А. Я. Трактори: навч. посіб. / А. Я. Здобицький, З. З. Вантух, Л. В. Сторожук. – Львів : ФОП Піча С. В. ; Новий Світ-2000, 2018. – 107 с. Примірники: всього:1 – ВДПАН(1) Наведено класифікацію, конструктивні особливості будови колісних і гусеничних тракторів.
Земельне право України : навч. посіб. / Є. І. Федик, С. Є. Федик, Р. Є. Гентош та ін. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 218 с. – (Вища освіта в Україні) Примірники: всього:1 – ВДПАН(1) Розкрито широке коло положень Земельного права України, а також теоретичні положення та нормативи правового регулювання земельних відносин.

Нові надходження за січень

Бегма В. М. Концептуальні засади стратегій інвестиційно-інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав. Досвід для України : аналіт. доповідь / В. М. Бегма, О. О. Свергунов. – Київ, 2019. – 64 с. Примірники: всього:1 – ВОК(1) Оцінено основні стратегії інвестиційно–інноваційного розвитку оборонно-промислових комплексів держав.

Заїка А. І. На берегах тієї Комишанки : нариси з історії сіл та видатних людей населених пунктів Зеленківської сільської ради : Комишанки, Даників, Сороколітового, Мерок, Зеленківки / А. І. Заїка, І. К. Абаровський. – Суми : СВС Панасенко І. М., 2013. – 431 с.: іл. Примірники: всього:1 – ВКЛ(1) Ця книга– збірка нарисів про історію населених пунктів Зеленківської сільської ради Недригайлівського району Сумської області: Комишанки, Даників, Сороколітового, Зеленківки, Мерків, Жовтоніжок, П’ятидуба. Розповіді доповнюють цікаві фотографії з сімейних архівів.

Історична біографіка в Україні : проблеми, завдання і перспективи розвитку досліджень, видавничої та …